De gemensamma repetitionsuppgifterna

Matematik C - NV09FMTHär publiceras nu de gemensamma uppgifter, inklusive graferna på de funktioner av ”de blandade funktionstyperna”, vi arbetade med under repetitionen under vecka 2. Alla uppgifter är av relevans till proven denna vecka!

Rörelsemängd och impuls

Fysik B - NV09FMTTidsplan

må. 17/1, on. 19/1, må. 24/1, må. 31/1, on. 2/2, må. 7/2 och on. 9/2 .
Laboration Grupp 1: fr. 21/1. Grupp 2: fr. 28/1.

Ingående avsnitt

4.1 – 4.6 (sid. 76 – 89) i Heureka! B.

Rekommenderade uppgifter

4.1 – 4.27, dock ej 4.16.

På lektionstid kommer vi att lösa uppgifterna 4.1, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.18, 4.20, 4.22, 4.24, 4.25, 4.26 och 4.27. Fortsätt läsa ”Rörelsemängd och impuls”

Mer om induktion och växelström

Fysik B - NV08FMTJag märkte att jag inte har skrivit något om det sista i Kapitel 9. Vi hade ju en lärarkandidat som på ett bra sätt höll genomgångarna och laborationen på de sista delarna i kapitlet, så jag själv kom lite ifrån bloggandet under denna tid. Men så här under första jullovsveckan har jag möjlighet att komma ikapp med det jag missat!

Avsnitt som vi arbetat med (utöver det som gåtts igenom i inlägget Intro till induktion): 9.5 – 9.11
Rekommenderade uppgifter (utöver de som nämnts i inlägget Intro till induktion): 9.16, 9.17, 9.21, 9.23, 9.25, 9.26, 9.27, 9.32, 9.33, 9.35 och 9.36
Laboration: Diverse experiment med spolar och magneter (länk kommer att uppdateras) Fortsätt läsa ”Mer om induktion och växelström”

Svartkroppsstrålning och Plancks konstant

Fysik B - NV08FMTLektionen idag var, som någon uttrycket det, något av det filosofiska hållet. Vi började med att jämföra hur temperaturen på vatten förändrades när vi hällde upp det i två kärl: ett vitt och ett svart. Experimentet blev inte helt lyckat, framförallt då de båda termometrarna inte var kalibrerade. Dock kom vi fram till slutsatsen att kärlen måste avge lika mycket energi som de tar emot, annars hade kärlen blivit varmare och varmare för att till slut bli varmare än vattnet. Detta är orimligt – vår vardagsförståelse säger oss att ett kärl (eller en mugg) inte blir varmare och varmare, utan att temperaturen följer med innehållets temperatur. Fortsätt läsa ”Svartkroppsstrålning och Plancks konstant”

Teckenstudium av derivata

Matematik C - NV09FMTNedanstående länk går till det dokument om teckenstudium vi gick igenom på dagens lektion.

Teckenstudium av derivata

Instruktioner för laborationsrapport

Fysik B - NV08FMTEnligt önskemål så publiceras här dokumentet Riktlinjer för skrivande av laborationsrapport!

Exponentialfunktioner och logaritmer

Matematik C - NV09FMTMaterial

Mål med avsnittet

 • Kunna avgöra om en funktion är en exponentialfunktion ur det algebraiska funktionsuttrycket
 • Kunna avgöra om en exponentialfunktion är växande eller avtagande med hjälp såväl graf som algebraiskt funktionsuttryck
 • Kunna använda tillväxtfaktorer i växande och avtagande funktioner
 • Kunna teckna en exponentialfunktion utifrån två punkter på en graf (eller då punkterna är angivet på annat sätt)
 • Kunna skriva om potensuttryck med basen 10
 • Lösa ekvationer med obekanta som exponent
 • Kunna använda logaritmlagarna för potens, produkt och kvot
 • Kunna använda och ställa upp grundläggande samband för de naturliga processer (t ex bakterietillväxt och radioaktivt sönderfall) som beskrivs med hjälp av exponentialfunktioner
 • Känna till och kunna använda begreppet halveringstid

Tidsplan

Fr. 1/10, må. 4/10, ti. 5/10 samt fr. 8/10

Rekommenderade uppgifter

Fr. 1/10: 2201, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Må. 4/10 och ti 5/10: 2213, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 45, 47

Fr. 8/10: 2250, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62

Elektriska fält

Fysik B - NV08FMTTidsplan: fr. 1/10, ti. den 5/10 (lab. gr. 1), to. 7/10, fr. 8/10, ti. 12/10 (lab. gr.2), to. 14/10 samt fr. 15/10.

Material

Laboration

 • Bestämma fältlinjer och ekvipotentiallinjer hos dipoler med olika form på elektroderna
  Grupp 1: Tisdagen den 5 oktober, Grupp 2: Tisdagen den 12 oktober. Fortsätt läsa ”Elektriska fält”

Interferens i tunna skikt

Fysik B - NV08FMTI häftet Ljus som vågrörelse finns en del som förklarar hur interferens kan uppstå i tunna skikt. Interferens är som bekant fenomenet då två vågor förstärker eller släcker ut varandra. Vi har tittat på det när ljus passerar genom smala spalter, varpå vi kan se förstärkningar respektive utsläckningar på en skärm. Fortsätt läsa ”Interferens i tunna skikt”

Optik

Fysik A - NV09FMTTidsplan och omfattning

Vi kommer att arbeta med optikavsnittet under veckorna 37 – 39. Under vecka 37 kommer vi att gå igenom mycket teori kring optiken, och under vecka 38 och 39 kommer vi att arbeta med ett projekt om optiska instrument. Detta projekt är ett samarbete med Engelska A, vilket dels innebär att arbetet kan utföras på lektionerna i engelska dessa veckor (utöver fysiklektionerna) och dels att det ska presenteras på engelska. Här finns planeringen för detta projekt. Två laborationer kommer att genomföras i optik under dessa veckor (se länkar nedan). Fortsätt läsa ”Optik”