Inför kursprovet

Matematik C - NV09FMTNu när ni förhoppningsvis är som bäst uppe i repetitionen inför kursprovet på torsdag, vill jag även påminna om vikten att känna till vilka formler som kommer att finnas i den formelsamling ni får. Formelsamlingar till de olika kurserna återfinns här. Det är Skolverket som sköter denna sida, och där finns även formelsamling för nästa kurs, Matematik D.

Så här några dagar och två lektioner innan provet önskar jag var och en lycka till med inläsningen, och glöm inte att fråga så mycket som behövs!

Lycka till på kursprovet!

Fysik B - NV08FMTJag hoppas att var och en lyckas nå sina mål, och att det dessutom känts meningsfullt med studierna inför provet. Det finns naturligtvis uppgifter som känts svåra, men tänk gärna tillbaka ett år i tiden då kursen just hade startat: så många fysikaliska situationer som ännu då var outredda och främmande!

Den brittiske poeten Alexander Pope (1688 – 1744) skaldade: ”Nature and Nature’s laws lay hid in night;
God said, ’Let Newton be!’ and all was light”. Jag hoppas att Fysik B (hittills, än är det lite kvar!) givit något ljus i tillvaron för er som kämpat med den. Fortsätt läsa ”Lycka till på kursprovet!”

De gemensamma repetitionsuppgifterna

Matematik C - NV09FMTHär publiceras nu de gemensamma uppgifter, inklusive graferna på de funktioner av ”de blandade funktionstyperna”, vi arbetade med under repetitionen under vecka 2. Alla uppgifter är av relevans till proven denna vecka!

Slutet av kursen

Fysik A - NV09FMTNu börjar slutexamineringsfasen av fysikkursen. Vecka 48, med start må. 29 november, är det experimentellt prov för Grupp 2. Grupp 1 gör sitt prov fredagen den 3 december. Fredagen den 10 december är det gemensamt kursprov. Onsdagarna den 1 december och 8 december arbetar vi med ett par gamla kursprov som är offentliga.

Sedan är det inte många dagar kvar av kursen (den fortsätter en vecka efter jullovet). Då kommer vi att göra en översikt av de fundamentala krafterna i naturen samt lite om universums utveckling…

Jag rekommenderar att gå bakåt i bloggen och titta på det vi gått igenom sedan kursens början. Vi ska som sagt arbeta med ett par gamla kursprov under tiden som är kvar till provet. Jag kommer att dela ut kopior på dessa på onsdag, men för dig som inte kan ge dig till tåls finns det länkar här.

Energi mm – Planering för resten av terminen

Fysik A - NV09FMTDenna gång hann vi börja på ett nytt avsnitt innan jag hade börjat blogga om det. Energi är ett av de områden som är absolut viktigast i fysiken att förstå konceptet kring, vi kommer att möta det i många olika tillämpningar både i Fysik A och Fysik B.

Viktiga begrepp vi gått igenom:

  • Energiprincipen – Energi kan inte skapas eller förintas, bara omvandlas mellan olika former
  • Mekanikens gyllene regel – Det vi vinner i kraft förlorar vi i väg
  • Energiformerna kinetisk energi och potentiell energi (med tillhörande metoder att beräkna dem)
  • Hur vi hanterar övergångar mellan potentiell energi och kinetisk energi matematiskt
  • Mekaniskt arbete – man kan se energi som ett ”lagrat arbete”. Man kan även utföra ett arbete på ett föremål, vilket innebär att föremålets energi höjs Fortsätt läsa ”Energi mm – Planering för resten av terminen”

Inför provet den 7 maj

Fysik B - NV07MTSnart dags för det sista fysikprovet!

Ingående avsnitt till detta är 13.1 – 13.10 i Heureka! B. De rekommenderade uppgifterna, vilka följer nedan, tar visserligen upp saker som ingår i senare avsnitt (men även ur tidigare avsnitt / kapitel); men det är tillämpningar på det vi redan gått igenom. Orientera er bland uppgifterna, nästa vecka (måndag och onsdag) kommer vi att arbeta med dessa på lektionstid.

Nu på fredag, 30/4 kommer vi (förhoppningsvis!) att göra en laboration som går ut på att bestämma den tjocklek med bly som krävs för att hindra i genomsnitt 50% av gammastrålningen att passera.

Sammanställning av rekommenderade uppgifter: 13.1 – 13.6, 13.11,. 13.13, 13.15, 13.16, 13.17, 13.19, 13.20, 13.21, 13.24, 13.27, 13.29 och 13.33.