Fördjupning och breddning – sista avsnittet

Fysik B - NV08FMTDet sista vi gör i Fysik B-kursen är att ta oss an ett någorlunda valfritt område i ämnet. Jag märker att det är svårt att kategorisera detta i ett tema, men det handlar såväl om mikro- och makrokosmos samt fysikens samhälleliga betydelse. Nedan finns de ämnesområden som är relevanta i förhålllande till ämnesplanen, samt några riktlinjer för arbetet. Fortsätt läsa ”Fördjupning och breddning – sista avsnittet”

Heisenbergs osäkerhetsrelation

Fysik B - NV08FMTFör några veckor sedan gick vi igenom Heisenbergs osäkerhetsrelation. Det är en olikhet som processer i naturen lyder under i samband med att de blir iakttagna. Iakttagandet, oavsett hur det sker, innebär nämligen att minst en foton har studsat och överfört del av sin energi till det som iakttas. Det får konsekvenser för säkerheten i det vi mäter, det kommer inte att finnas något exakt värde på lägen och energier! Fortsätt läsa ”Heisenbergs osäkerhetsrelation”

Laboration – Bestäm tjockleken bly som halverar intensiteten av gammastrålning

Fysik B - NV08FMTTidigare har vi sett hur ett tunt skikt, nästan av vilket material som helst, kan stoppa α-strålning. Det beror på att α-partiklarna utgörs av heliumkärnor, som är förhållandevis stora när de ska igenom en barriär. β-strålning kräver ett tätare material, men här är också partiklarna mindre; β-strålning utgörs av elektroner. Slutligen har vi γ-strålning, den utgörs utav fotoner. För att stoppa γ-strålning krävs bly, eller något annat tätt material. Fortsätt läsa ”Laboration – Bestäm tjockleken bly som halverar intensiteten av gammastrålning”

Favorit i repris

Favoritvideo i repris… Fortsätt läsa ”Favorit i repris”

Några länkar om antipartiklar och neutrinos

Fysik B - NV08FMTMånga av de frågor som ställdes under förra lektionen hade jag inget bra svar på, och i många fall finns ännu inga bra svar. Jag sammanställde nedanstående lilla länksamling för den intresserade som en utgångspunkt för vidare orientering. Fortsätt läsa ”Några länkar om antipartiklar och neutrinos”

Frigjord energi vid fusion och fission

Fysik B - NV08FMTEn fråga på dagens lektion gällde hur massorna (energierna) förhåller sig mellan produkter och ursprung vid fusion och fission. Regeln är att de spontana processerna avger energi, och att dessa går i den riktningen mot järn och nickel (se bilden Bindningsenergi som funktion av masstal). Det innebär att produkterna, dvs det som står på höger sida om reaktionspilen, är lättare än ursprungsnukliden. Detta hoppas jag att det inte råder någon tvekan om. Fortsätt läsa ”Frigjord energi vid fusion och fission”

Atomkärnan, storlek och bindningsenergier

Fysik B - NV08FMTDet vi normalt tycker är litet och svagt kan i själva verket vara stort och starkt om det slås ut på den faktiska storleken. T ex är ju en myra stark som släpar laster långväga  som överstiger dess kroppsmassa… Läs vidare om atomernas storlek och de i dessa verkande krafterna nedan! Fortsätt läsa ”Atomkärnan, storlek och bindningsenergier”

Om notation för orbitaler

Fysik B - NV08FMTEn fråga som ställdes idag på fysiken var i vilken ordning elektronorbitalerna noteras (skrivs). Det verkar inte finnas något enhetligt praxis för detta. På denna sida på Wikipedia  finns ett stycke där det står: Fortsätt läsa ”Om notation för orbitaler”

Atomfysik – v. 11 och 12

Fysik B - NV08FMTI detta inlägg finns dokument med teori om Bohrs atommodell samt utveckling mot vågbeskrivning av partiklar.

Material v. 11 och 12

Atomfysik, spektrum

Fysik B - NV08FMT

Material v. 10