Vad är egentligen entropi?

Entropi liknas ofta med oordning av partiklar. En hög entropi är detsamma som en stor oordning. Det finns t o m de som hävdar att t ex oordningen i hemmet ökar pga den fysikaliska lag, Termodynamikens andra huvudsats, som säger att entropin går mot ett maximum i ett isolerat system.

Nedanstående korta video ger en ansats till en mer generell förklaring om vad entropi egentligen är, och hur det kommer sig att värme flödar från varmare områden mot kallare.

Givetvis är det inte hela sanningen som tas upp i denna video på fem minuter. Den intresserade kan börja att orienteras sig t ex i denna Wikipedia-artikel, (eller ännu hellre den engelskspråkiga motsvarigheten till artikeln) som som tar upp både den mikroskopiska och den makroskopiska definitionen.

Jag hittade filmen, tillsammans med några frågor och relaterade dokument, på denna Ted-Ed-sida.

 

Vad är egentligen entropi?

Beräkningar på accelererad rörelse

Att göra sträck- och hastighetsberäkningar på föremål som undergår accelererad rörelse kan vara lite klurigt. Jag gjorde tidigare en presentation som tar upp några vanliga typuppgifter i gymnasiefysiken. Den aktualiserades när jag återigen kom till det avsnittet i en klass.

Konsten att utföra beräkningar på accelererad rörelse är också äldre än man tidigare trodde. Denna artikel i Dagens Nyheter beskriver hur babylonierna gjorde beräkningar på planeten Jupiters gång över himlavalvet – för över 2 000 år sedan!

Beräkningar på accelererad rörelse

Vad är egentligen en färg?

I tävlingen Flame Challenge, som jag tidigare har bloggat om, är utmaningen att man ska presentera en förklaring till ett fysikaliskt fenomen på ett sätt så att en 11-åring ska kunna förstå det.

Årets utmaning var att göra en presentation om vad en färg egentligen är. Vinnarna, tillsammans med sina bidrag, presenteras här. Jag tycker att greppet i den vinnande videon är både fantasieggande, roligt och klargörande. Se den gärna!

Vad är egentligen en färg?

Heisenbergs osäkerhetsrelation – demonstration

I ett tidigare inlägg i bloggen har jag försökt att förklara Heisenbergs osäkerhetsrelation genom att sätta fokus på mätosäkerhet. Varje mätning påverkar ett system, och tillståndet mätresultatet ger är inte exakt detsamma som tillståndet av systemet omedelbart före mätningen. Dock är själva osäkerheten ”inbyggd” i naturen p.g.a vågkaraktären hos materien. Nedanstående video tycker jag visar detta på ett bra sätt.

Heisenbergs osäkerhetsrelation – demonstration

Vad är en låga?

Nedanstående video är 2012 års vinnande bidrag i The Flame Challenge. Videoförklaringen tar på ett utmärkt sätt upp frågan vad egentligen en eldslåga är och varför den har de färger som den har utifrån den kemiska förbränningsprocessen, de kvantmekaniska energiövergångarna samt svartkroppstrålning.

The Flame Challenge är en årlig tävling arrangerad av Alan Alda Center for Communication. Tävlingen går ut på att förklara ett vetenskapligt fenomen för målgruppen 11-åringar. Jag har hört att om man bara kan ett ämne tillräckligt väl, kan man också ge förklaringar så att ett barn kan förstå. Min personliga uppfattning är att bra förklaringar som är relaterade till någon känd situation för målgruppen blir lättare att tillägna sig för vilken åldersgrupp som helst, även om det är ofrånkomligt att vissa abstraktioner måste göras.

Jag ser fram emot att ta del av finalisternas bidrag för årets tävling, som går ut på att förklara vad färg egentligen är.

Vad är en låga?

Video – Anpassning av mätvärden i kalkylprogram

Mycket i fysiken bygger på hantering av mätvärden. Ofta vill man beskriva samband mellan par av mätvärden, och det kräver en viss arbetsgång. Med en bra struktur på arbetet och ett kalkylprogram kan man komma långt.

Jag gjorde en screencast som demonstrerar hur detta kan gå till utifrån ett grundläggande exempel. Här påvisar jag såväl strukturen och arbetsgången i kalkylprogrammet (jag använder här programmet Excel för att ta fram en modell till den fysikaliska mätsituation jag sätter upp). Detta tillsammans med några utdrag från Skolverkets ämnesplan i fysik som motiverar existensen av detta i undervisningen.

Fortsätt läsa ”Video – Anpassning av mätvärden i kalkylprogram”

Video – Anpassning av mätvärden i kalkylprogram