Några noteringar och länkar kring vågutbredning

Fysik B - NV09FMTTemat för dagens lektion är vågutbredning. Vi känner ju till att t ex ljud reflekteras mot fasta föremål. Ljud är en vågrörelse i luften, och faktum är att all mekanisk vågrörelse reflekteras vid övergång mellan olika medier, eller när vågorna träffar på något fast föremål. Men hur sker då reflexionen? Fortsätt läsa ”Några noteringar och länkar kring vågutbredning”

Ringar på vattnet

Fysik B - NV08FMTJag sa att jag skulle göra en ordentlig illustration över situationen i Uppgift 2.28 (där vi har två vågkällor som svänger i fas och bildar ett interferensmönster på en vattenyta). Denna finns nedan som pdf-fil, och jag kommer att gå igenom innebörden av den på lektion.

Ringar på vatten.pdf

Vågbeskrivning – visualiseringar

Fysik B - NV07MTHär följer visualiseringarna som togs upp till det vi gick igenom idag, alltså bakgrunden till vågbeskrivning av partiklar i allmänhet och elektroners ”rörelseområde” kring atomkärnan i synnerhet. Fortsätt läsa ”Vågbeskrivning – visualiseringar”