About

Syfte och bakgrund

På denna blogg postar jag undervisningsanteckningar och övrigt material som kan komma till användning för mina elever, kanske också andra elever än mina egna, mina kolleger och inte minst  mig själv.Jag började blogga i undervisningen under höstterminen 2009, då jag startade upp med en separat blogg för varje kurs jag undervisade i. Det visade sig efterhand att det blev svårare och svårare att hålla en sökbar struktur på materialet. Efter mycket kategoriserande har jag nu resultatet här: ξ-blog (uttalas xi-blog).De olika posterna är av mycket varierande kvalitet. Syftet är att bloggen skall utgöra ett komplement till min undervisning, och kan därför inte frikopplas från lektioner mm. En del av materialet är utförligt, medan annat mest är en minnesanteckning. Denna blogg kommer aldrig att kunna ersätta undervisning, däremot är min förhoppning att den kan vara ett stöd för för din inlärning.

Licenser på material i bloggen

I arbetet som matematik- och fysiklärare i gymnasieskolan behövs ofta bra bilder och animeringar för att underlätta förståelsen. På denna blogg eftersträvar jag att hitta sådana som jag kan publicera. Det allra mesta av det material som distribueras från denna blogg är av öppna licenstyper (av typen Creative Common eller GNU). I anslutning till varje bild eller animering som jag hittat finns licensen från upphovsmannen, länk till ursprung samt naturligtvis upphovsman specificerad.En del av figurerna har jag gjort själv, och till dessa finns inte någon separat upphovsrättsinformation (det är också tveksamt om några av dessa figurer uppnår verkshöjd!). Dock gäller generellt att innehållet i denna blogg får kopieras och användas under förutsättning att källan anges.

Kontakt

Kommentarer på inlägg: Kommentera och fråga gärna! Publicering sker direkt om en tidigare kommentar från din e-postadress (den måste anges i samband med kommentaren, men publiceras inte) godkänts. Första gången en kommentar görs från din e-postadress genomgår den ett manuellt godkännande, varför publicering kan dröja något

För administrativa ärenden, skicka ett mail till

No spam bots, please :)

Innehållsfrågor hänvisas till kommentarsfunktionen till respektive inlägg.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.