Länkar

I nedanstående tabell finns länkar till länksamlingar för olika områden inom fysik och matematik. I varje samling är innehållet kategoriserat kring strukturen Animeringar, Bilder och figurer, Dokument samt Simuleringar och interaktioner.

Animeringarna spelas upp i Adobe Flash Player samt genom användning av funktionalitet i  HTML5, det senare gör att de fungerar utmärkt i t ex iPhone. Simuleringarna är oftast gjorda för Wolfram CDF-formatet, vilket kräver tilläggsprogrammet Wolfram CDF Player (gratis).

Allt material i länksamlingarna nedan är tänkt för ökad förståelse för olika begrepp, men länksamlingen kan inte utgöra mer än ett komplement för instuderingen. Beträffande dokumenten, som finns i några av länksamlingarna, har syftet varit specifikt för den undervisning som respektive dokument är författat till. Det gör att de inte alls kan ses som uttömmande för de aktuella ämnesområdena, utan måste ses i sammanhanget kring den aktuella undervisningen. Med detta sagt hoppas jag ändå att innehållet kan komma till glädje och nytta för var och en som studerar ett område i anslutning till det som de olika dokumenten behandlar.

Vissa områden i länksamlingarna är mer omfattande än andra (i några fall är innehållet tämligen magert). Detta beror på vilka behov jag haft i mina undervisningssituationer. Länksamlingarna ser jag som ett levande dokument både till form och innehåll. Räkna därför med uppdateringar 🙂

 Fysik Matematik
 Astronomi, relativitetsteori och partikelfysik  Vektorer och komplexa tal
Atom- kärn- och kvantfysik Derivata
El och magnetism Integraler
Mekanik (inkl. harmonisk svängningsrörelse) Ekvationer, funktioner och dess grafer
Optik (Stråloptik och färger) Talföljder och summor
Termodynamik Geometri och trigonometri
Vågrörelse (inklusive vågoptik)
Mätvärdesbehandling
Diverse länkar och animeringar inom ämnesområden som inte passar in i områdena ovan

Idag, den 4 december 2011, finns 129 animeringar (interna på denna sajt), 104 bilder (interna, på denna sajt), 23 dokument (interna, på denna sajt) samt 101 simuleringar (externt länkade).

Idag, den 4 september 2011, finns 129 animeringar (interna på denna sajt), 104 bilder (interna, på denna sajt), 22 dokument (interna, på denna sajt) samt 101 simuleringar (externt länkade).

Idag, den 21 augusti 2011, finns 123 animeringar (interna på denna sajt), 104 bilder (interna, på denna sajt), 22 dokument (interna, på denna sajt) samt 101 simuleringar (externt länkade).

Idag, den 11 augusti 2011, finns 123 animeringar (interna på denna sajt), 102 bilder (interna, på denna sajt), 22 dokument (interna, på denna sajt) samt 101 simuleringar (externt länkade).

Idag, den 9 augusti 2011, finns 123 animeringar (interna på denna sajt), 102 bilder (interna, på denna sajt), 22 dokument (interna, på denna sajt) samt 100 simuleringar (externt länkade).

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.