Ringar på vattnet

Fysik B - NV08FMTJag sa att jag skulle göra en ordentlig illustration över situationen i Uppgift 2.28 (där vi har två vågkällor som svänger i fas och bildar ett interferensmönster på en vattenyta). Denna finns nedan som pdf-fil, och jag kommer att gå igenom innebörden av den på lektion.

Ringar på vatten.pdf

Stående vågor

Fysik B - NV08FMTUnder den förra lektionen studerades hur vågor beter sig då de interfererar med varandra (superpositionsprincipen) samt hur de reflekteras mor en fast respektive en lös ändpunkt. Vi började att beröra begreppen resonansfrekvens och stående våg. En stående våg uppkommer då en gående våg reflekteras, varpå den reflekterade vågen interfererar med den inkommande under vissa villkor. Som det hörs på namnet kommer den stående vågen inte att fortskrida i någon riktning; däremot kommer de ingående partiklarna att röra sig – utom på vissa ställen på vågen. Några exempel på stående vågor ser vi i animeringarna på denna sida: Fortsätt läsa ”Stående vågor”

Undersök vågrörelse i datorsimuleringar

Fysik B - NV08FMTDetta inlägg utgör basen till en laboration baserad på simuleringar.

Periodtid och frekvens

Rita en harmonisk våg (elongation som funktion av tid) med periodtiden 10 ms och 5 ms i ett samma diagram. Beräkna frekvensen på respektive våg. Hur kan utseendet på en våg med hög respektive låg frekvens beskrivas?

Vågens utbredningshastighet och hastighet på partiklar som undergår vågrörelse Fortsätt läsa ”Undersök vågrörelse i datorsimuleringar”

Vågrörelse – grunder

Fysik B - NV08FMTPulser

Den första typen av puls man kanske kommer i kontakt med under ”aktiva” experiment är kanske de man kan skapa på en lina genom att ”slå till” på den. Det är ganska roligt att betrakta hur pulsen sprider sig utefter linan, för att slutligen försvinna. Fortsätt läsa ”Vågrörelse – grunder”

Vågrörelse, planering

Fysik B - NV08FMTJag har gjort en planering för avsnittet Vågrörelse (vilket kommer att vara de avslutande avsnittet denna termin!), med tidsplan och rekommenderade uppgifter. Denna kan laddas ned här. Det kommer att finnas separata blogginlägg för de olika delmomenten i kapitlet.