Likformig och accelererad rörelse

Fysik 1 - NA11FMUnder veckorna 35 och 36 kommer vi att ägna oss åt rörelse i fysiken, både likformig och accelererad. Några mål med undervisningen är att var och en ska lära sig både att upprätta och tolka tre vanliga diagramtyper som beskriver rörelse samt att kunna beräkna läget på ett föremål vars rörelse beskrivs med hjälp av en formel. Fortsätt läsa ”Likformig och accelererad rörelse”

Välkomna tillbaka!

Även om inte sommaren är slut, så är onekligen sommarlovet det. Fysik B-kursen är stor, så vi kommer omedelbart att sätta igång utefter den planering som kommer att leda oss genom kursen. Fortsätt läsa ”Välkomna tillbaka!”

Vågrörelse, planering

Fysik B - NV08FMTJag har gjort en planering för avsnittet Vågrörelse (vilket kommer att vara de avslutande avsnittet denna termin!), med tidsplan och rekommenderade uppgifter. Denna kan laddas ned här. Det kommer att finnas separata blogginlägg för de olika delmomenten i kapitlet.

Planering för avsnitten Sannolikhet och Statistik

Matematik B - NV09FMTVälkomna tillbaka från Påsklovet!

Så har det blivit dags för de sista kapitlen i Matematik B – Sannolikhet och Statistik. Jag tror att jag hade gjort en alltför optimistisk terminsplanering i början av terminen; jag räknar nog med att vi behöver fyra veckor för dessa båda kapitel. Mattelektionerna drabbas också hårt av resursdagar under vecka 16, vilket gör att schemat blir lite mer pressat än jag tänkt mig. Men; jag tror att vi ska klara av det också!

Beträffande MVG-delen av Prov 2 så kommer vi att göra den fredagen den 16 april av orsaker jag kommer att komma in på under nästa lektion. Det innebär att vi kommer att ha ”vanliga” lektioner på måndag och tisdag under vecka 15.

Beträffande de närmaste halvklasslektionerna kommer Grupp 2 att göra en lite laboration som har med sannolikhet att göra tisdagen den 13 april kl. 16 – 17, grupp 1 åtnjuter denna förmån tisdagen därpå; den 20 april.

Planeringen för avsnitten bifogas nedan!

Planering Sannolikhet och statistik.pdf

Likformig och accelererad rörelse

Fysik A - NV09FMTDetta avsnitt (Kapitel 3 i Nexus A) utgör en av fysikens grunder, nämligen likformig och accelererad rörelse. I dokumentet som är länkat nedan finns en sammanfattning på det som jag som lärare vill trycka på i avsnittet. Det blev lite mer komplex formatering i form av grafer och diagram än vad som på ett enkelt sätt skulle kunna publicerats som ett blogginlägg, varför det blev en pdf-fil istället.

Det är mycket viktigt att var och en arbetar med de rekommenderade uppgifterna för att inte komma efter. Försök att till varje uppgift föreställa den fysikaliska situationen istället för att bara leta efter rätt formel. Det är stor risk att hitta en formel som tycks svara på det efterfrågade, men som inte passar till den givna fysikaliska situationen.

Likformig och accelererad rörelse.pdf

Planering v. 48 – 50

Matematik A - NV09FMTFör utskriftsvänlig version, ladda ned här.