Likformig och accelererad rörelse

Fysik 1 - NA11FMUnder veckorna 35 och 36 kommer vi att ägna oss åt rörelse i fysiken, både likformig och accelererad. Några mål med undervisningen är att var och en ska lära sig både att upprätta och tolka tre vanliga diagramtyper som beskriver rörelse samt att kunna beräkna läget på ett föremål vars rörelse beskrivs med hjälp av en formel.

Lektion 1 och 2, Rörelse, 31 augusti och 2 september
Tema: Likformig rörelse och medelhastighet (ungefärlig planering)

Stroboskopfoto av likformig- och accelererad rörelse på luftkuddebana
Stroboskopbild liten acceleration
– Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon ”kraft” för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?)
– Introduktion till s-t- och v-t-grafer samt beräkning av medelhastighet
– Introduktion till hastighet som vektorstorhet samt begreppet fart
– Omvandling mellan olika hastighetsenheter
– Sidor i boken Nexus A: 25 – 31
– Uppgifter: Separat uppgift med lösning rörande läge av boll samt
– Uppgifterna 301, 302, 303, 304, 305, 308, 309, 311, 312 i Nexus
– Laboration den 2 september: Undersök en rullvagns hastighet med tempograf. Ej laborationsrapport på denna, däremot en muntlig, strukturerad redovisning från var och en vid ”lab.-bänken”.

Lektion 3, 4 och 5, Rörelse, 5, 6, 7  och 9 september
Tema: Accelererad rörelse (ungefärlig planering)

– Begreppen acceleration (speciellt likformig sådan) och tyngdacceleration
– Försök med fritt fall av olika föremål
– s-t-, v-t- och a-t-grafer samt innebörd av lutning och area på och under dessa
– Begreppet momentanhastighet
– ”Skapa” olika s-t-, v-t- och a-t-grafer
– Beräkning av läge och hastighet vid likformig acceleration
– Sambandet mellan medelhastighet och sluthastighet vid likformig acceleration
– Sidor i boken Nexus A: 33 – 42
– Uppgifter: 315, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 325, 326, 328, 331, 332, 334, 336, 338, 340, 344, 345, 347, 349. Dessutom kan det bli fråga om några övergripande repetitionsfrågor och några uppgifter att diskutera!
– Laboration den 9 september: bestäm tyngdaccelerationen med tempograf. Ej laborationsrapport på denna, däremot en muntlig, strukturerad redovisning från var och en vid ”lab.-bänken”.

Undervisningen kommer att bygga på bokens framställning. Jag har däremot gjort en alternativ framställning som kanske tilltalar en del; i denna försöker jag illustrera de olika sambanden med exempel och motivera de formler som vi använder. Detta kompendium skall alltså ses som ett frivilligt komplement som kan använda om du känner behov av detta.

0 reaktioner till “Likformig och accelererad rörelse”

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.