Beräkningar på accelererad rörelse

Att göra sträck- och hastighetsberäkningar på föremål som undergår accelererad rörelse kan vara lite klurigt. Jag gjorde tidigare en presentation som tar upp några vanliga typuppgifter i gymnasiefysiken. Den aktualiserades när jag återigen kom till det avsnittet i en klass.

Konsten att utföra beräkningar på accelererad rörelse är också äldre än man tidigare trodde. Denna artikel i Dagens Nyheter beskriver hur babylonierna gjorde beräkningar på planeten Jupiters gång över himlavalvet – för över 2 000 år sedan!

Beräkningar på accelererad rörelse

st-grafer, vt-grafer, tangenter och acceleration

Fysik 1 - NA11FMDagens lektion handlade mycket om att dra tangenter till grafer, och innebörden av dessa tangenters lutning. I en s-t-graf innebär lutningen hastigheten, och vi kom ju fram till att denna kan vara såväl positiv som negativ. Kanske inte helt självklart att tänka sig en negativ hastighet, men tänk på att vi måste definiera en positiv riktning. Fortsätt läsa ”st-grafer, vt-grafer, tangenter och acceleration”

st-grafer, vt-grafer, tangenter och acceleration

Introduktion till accelererad rörelse

Fysik 1 - NA11FMDenna vecka kommer vi i NA11FM att ha fokus på accelererad rörelse. Vi kommer att motivera enheten för acceleration, som är 1 m/s², vi kommer att titta på v-t- och a-t-grafer samt beräkna sträckor som föremål rör sig på en viss tid då de accelererar. Vi kommer dessutom att skapa s-t-, v-t– och a-t-grafer med hjälp av en rörelsesensor med tillhörande datorprogram. Att tolka grafer kommer att vara ett stort moment under veckan. Fortsätt läsa ”Introduktion till accelererad rörelse”

Introduktion till accelererad rörelse

Likformig och accelererad rörelse

Fysik 1 - NA11FMUnder veckorna 35 och 36 kommer vi att ägna oss åt rörelse i fysiken, både likformig och accelererad. Några mål med undervisningen är att var och en ska lära sig både att upprätta och tolka tre vanliga diagramtyper som beskriver rörelse samt att kunna beräkna läget på ett föremål vars rörelse beskrivs med hjälp av en formel. Fortsätt läsa ”Likformig och accelererad rörelse”

Likformig och accelererad rörelse

Hopp genom ljudvallen

Nu, när vi är som bäst uppe i avsnittet acceleration, hittade jag denna artikel i tidningen Ny Teknik som berättar hur en person skall hoppa från så hög höjd att han kommer upp i överljudsfart. Läs om denna bedrift, och gör kanske en kontrollberäkning över den tid det tar att i fritt fall komma upp till gränsen för överljudsfart, som vid normala temperaturförhållanden är ca 340 m/s.

Hopp genom ljudvallen

Typuppgifter på accelererad rörelse

Fysik A - NV09FMTVi gick ju igenom ett antal typuppgifter på accelererad rörelse idag på lektionen. Jag har sammanställt dessa med resonemang och lösningar som jag delar ut nästa lektion Jag sa ju också att dessa uppgifter var på G-nivå. Den sista uppgiften i häftet är dock på högre nivå då insikt krävs om starthastighetens och accelerationens olika riktning. Häftet skall ses som ett komplement till boken och tidigare utdelat material.

Typuppgifter på accelererad rörelse

Simulering på likformig acceleration

Fysik A - NV09FMTEn simulering som visar ett föremål som accelererar likformigt finns här. Notera s-t-, v-t- och a-t-grafernas utseende. Man kan välja utgångshastigheter, -poositioner och accelerationer själv. Testa att variera; även negativa värden är tillåtna. Utmana dig själv: hur kommer graferna att se ut givet dina inställningar?

Simulering på likformig acceleration