Fortsättningen på rörelse i två dimensioner

Fysik B - NV09FMTVecka 8 och 10

Rekommenderade uppgifter
5.15, 5.18, 5.19, 5.20, 5.22, 5.23, Lektionsuppgift beskriven nedan samt uppgiften Delfinhoppet

Innehåll
Sid. 101 – 105 i Heureka! B

Rörelse i två dimensioner

Fysik B - NV09FMTRamar

Lektionstillfällen: må. 14/2, on. 16/2, må. 21/2, on. 23/2, må. 7/3, on. 9/3, må. 14/3 samt on. 16/3

Laborationstillfällen: Gr. 2: fr. 18/2. Gr. 1: fr. 25/2.

Problemlösningstillfällen: Gr.2: fr. 11/3, Gr. 1: fr. 18/3 Fortsätt läsa ”Rörelse i två dimensioner”

Kärnfysik – Del 2

Fysik B - NV07MTVi har ju tidigare behandlat energi – mass-ekvivalensen, och vad det får för konsekvenser för massan i en atomkärna där det finns bindningsenergi. De senaste lektionerna har vi även talat om den strålning som uppkommer i samband med sönderfall av tyngre nuklider till lättare sådana. Det finns tre huvudtyper av sådan joniserande strålning; α-, β- och γ-strålning. Vad beträffar β-strålning förekommer den i två varianter; β+ (består av positroner) och β- (består av elektroner). Läs mer om de olika strålningstyperna på sidorna 350 – 358 i Heureka! B. Det jag speciellt vill trycka på är de olika typerna av β-strålning; samtidigt som en positron emitteras så emitteras också en liten partikel som kallas för neutrino. Om det är en elektron som emitteras sänds neutrinons antipartikel ut – antineutrino. Eftersom det är två partiklar (i respektive fall) som sänds ut, varav det bara är den ena som utgör strålningen (positronen respektive elektronen) så kommer strålningen att variera i energi beroende på en slumpmässig energifördelning mellan de ingående partiklarna (se Fig. 15, sid. 355). Fortsätt läsa ”Kärnfysik – Del 2”

Undersök vågrörelse i datorsimuleringar

Fysik B - NV08FMTDetta inlägg utgör basen till en laboration baserad på simuleringar.

Periodtid och frekvens

Rita en harmonisk våg (elongation som funktion av tid) med periodtiden 10 ms och 5 ms i ett samma diagram. Beräkna frekvensen på respektive våg. Hur kan utseendet på en våg med hög respektive låg frekvens beskrivas?

Vågens utbredningshastighet och hastighet på partiklar som undergår vågrörelse Fortsätt läsa ”Undersök vågrörelse i datorsimuleringar”

Simulering på likformig acceleration

Fysik A - NV09FMTEn simulering som visar ett föremål som accelererar likformigt finns här. Notera s-t-, v-t- och a-t-grafernas utseende. Man kan välja utgångshastigheter, -poositioner och accelerationer själv. Testa att variera; även negativa värden är tillåtna. Utmana dig själv: hur kommer graferna att se ut givet dina inställningar?

Projektilrörelse

Fysik B - NV08FMTEn interaktiv simulering av projektilrörelse:

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Projectile_Motion