Fysik idag

Fysik 1 - NA11FMNågra begrepp på fysiken idag: SI-enheterprefix, värdesiffror, avrundningsregler och densitet. Antalet värdesiffror är ett mått på mätnoggrannheten; ju fler värdesiffrordesto större mätnoggrannhet.

Exempel: Om en sträcka mäts till 1,5 meter kan den vara avrundad från 1,450 meter till 1,55  meter (ett osäkerhetsintervall på 0,1 m, som man kan skriva som 1,5 m ±0,05 m). Anges sträckan till 1,50 meter är  osäkerhetsintervallet endast 0,01 meter, felintervallet är från 1,4950 m till 1,505 m (ett osäkerhetsintervall på 0,01 m, så att sträckan kan skrivas 1,5 m  ±0,005 m). Ett svar skall som mest innehålla det minsta antalet värdesiffror som är givet i uppgiften.

I formler bör alltid SI-enheter användas för de insatta värdena. Då är man säker på att svaret är uttryckt i en SI-enhet. Se utdelat papper för de sju SI-enheterna. Ofta uttrycks enheterna med prefix, t ex 25 mm. Du skall kunna omvandla mellan olika prefix (vi uttryckte t ex sträckan 25 mm både som 0,025 meter och som 25000 μm).

Densitet definieras som massa delat med volym, SI-enheten blir 1 kg/m³. Orientera dig i tabellsamlingen sid. 68 – 69 för olika materials densitet. Observera att i vissa fall måste det angivna värdet multipliceras med 10³ (det står i tabellhuvudet i så fall).

Rekommenderade uppgifter på de papper som delades ut idag: 208, 209, 212, 1, 4, 6, 7 och 8.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.