Välkomna tillbaka!

Även om inte sommaren är slut, så är onekligen sommarlovet det. Fysik B-kursen är stor, så vi kommer omedelbart att sätta igång utefter den planering som kommer att leda oss genom kursen.

Vi kommer att börja med Einsteins relativitetsteori, Kapitel 11 i boken. Dock hoppar vi nu över avsnitten om fotonens rörelsemängd, 11.7. Vi delar upp relativitetsteorin i den Speciella relativitetsteorin (Albert Einstein lade fram den år 1905) och den Allmänna relativitetsteorin (som samme Einstein lade fram år 1915). Tyngdpunkten i vårt arbete kommer att vara den Speciella relativitetsteorin, som beskriver hur tid och rum inte kommer att vara ”synkroniserade” för två system som färdas med en hastighet i förhållande till varandra. Den Allmänna relativitetsteorin kommer vi att göra en kort orientering om; kort och gott kommer även gravitationen att göra inverkan på såväl tid och rum.

Jag föreslår att vi lägger upp det så att jag gör några grundläggande genomgångar och sedan tar vi de uppgifter som kommer att hjälpa er att bringa klarhet i de relativistiska begreppen och konsekvenserna som ett gemensamt arbete i mindre grupper. Vi avslutar avsnittet med en redovisning av respektive grupp med några utvalda frågeställningar.

Uppgifterna jag tänkte att vi utgår ifrån bifogas i länken nedan.

Instuderingsuppgifter Relativitet mm

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.