Vågrörelse – grunder

Fysik B - NV08FMTPulser

Den första typen av puls man kanske kommer i kontakt med under ”aktiva” experiment är kanske de man kan skapa på en lina genom att ”slå till” på den. Det är ganska roligt att betrakta hur pulsen sprider sig utefter linan, för att slutligen försvinna. Fortsätt läsa ”Vågrörelse – grunder”