Några noteringar och länkar kring vågutbredning

Fysik B - NV09FMTTemat för dagens lektion är vågutbredning. Vi känner ju till att t ex ljud reflekteras mot fasta föremål. Ljud är en vågrörelse i luften, och faktum är att all mekanisk vågrörelse reflekteras vid övergång mellan olika medier, eller när vågorna träffar på något fast föremål. Men hur sker då reflexionen? Fortsätt läsa ”Några noteringar och länkar kring vågutbredning”

Interferens i tunna skikt

Fysik B - NV08FMTI häftet Ljus som vågrörelse finns en del som förklarar hur interferens kan uppstå i tunna skikt. Interferens är som bekant fenomenet då två vågor förstärker eller släcker ut varandra. Vi har tittat på det när ljus passerar genom smala spalter, varpå vi kan se förstärkningar respektive utsläckningar på en skärm. Fortsätt läsa ”Interferens i tunna skikt”

Ringar på vattnet

Fysik B - NV08FMTJag sa att jag skulle göra en ordentlig illustration över situationen i Uppgift 2.28 (där vi har två vågkällor som svänger i fas och bildar ett interferensmönster på en vattenyta). Denna finns nedan som pdf-fil, och jag kommer att gå igenom innebörden av den på lektion.

Ringar på vatten.pdf