Centralrörelse och harmonisk svängningsrörelse

Fysik B - NV09FMTI detta inlägg finns en del teori, figurer och interaktiva demonstrationer som har med centralrörelse och harmonisk svängningsrörelse att göra.

Fortsätt läsa ”Centralrörelse och harmonisk svängningsrörelse”

Svart hål utslungat ur galax

Fysik B - NV08FMTDetta inlägg ansluter inte till vårt aktuella avsnitt – mekanisk vågrörelse, Däremot är det ur ett allmänfysikaliskt och astronomiskt perspektiv.

Det finns belägg för att det finns ett stort svart hål i centrum av spiralgalaxer; den typ av galax som Vintergatan hör till. Enligt denna artikel i Svenska Dagbladet har man nu kunnat lokalisera ett svart hål som slungats ut ur sin galax. Detta för att man tror att två svarta hål har kolliderat inne i galaxen, och av kraften i kollisionen slungats ut. Fortsätt läsa ”Svart hål utslungat ur galax”

Periodtid, frekvens och vinkelhastighet

Fysik B - NV08FMTPeriodtid, frekvens och vinkelhastighet, tillsammans med vinkelmåttet radianer, är centrala(!) i centralrörelsesammanhang. Detta är ett av de två moment vi kommer att arbeta med under vecka 10. Här är det material jag kommer att utgå från. Det andra momentet är centripetalkraft där materialet finns här. Teorin finns i boken Heureka! B i avsnitten 6.1 och 6.2, även om jag hoppas att några kommer att finna det länkade materialet mer lättillgängligt. Se även huvudinlägget för hela avsnittet.