Periodtid, frekvens och vinkelhastighet

Fysik B - NV08FMTPeriodtid, frekvens och vinkelhastighet, tillsammans med vinkelmåttet radianer, är centrala(!) i centralrörelsesammanhang. Detta är ett av de två moment vi kommer att arbeta med under vecka 10. Här är det material jag kommer att utgå från. Det andra momentet är centripetalkraft där materialet finns här. Teorin finns i boken Heureka! B i avsnitten 6.1 och 6.2, även om jag hoppas att några kommer att finna det länkade materialet mer lättillgängligt. Se även huvudinlägget för hela avsnittet.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.