Algebra, andragradsfunktioner och andragradsekvationer

Matematik B - NV09FMTTidsperiod: Veckorna 10, 11 och 12

Material: Origo AB avsnitten 8.1 – 8.3 samt häftet Andragradsfunktioner

Mathematica-demonstrationer (kräver Wolfram CDF-Player), med syfte att öka förståelsen för kvadratiska funktioner:
AnnotatedQuadraticPolynomial och QuadraticPractice

Halvklasstid: Tisdag den 9 mars: Grupp 1
Tisdag den 23 mars: Grupp 2

Lägg märke till: Vecka 11 är det projektvecka. Vi kommer då att ha två matematiklektioner – tisdagen den 16 och torsdagen den 18 mars kl. 8.20 – 9.10. Sal meddelas senare.

Om avsnitten

De avsnitt vi arbetar med under denna tidsperiod är mycket centrala i Matematik B, som också ligger som direkt grund till de senare kurserna. Därför är det viktigt att inte komma efter. En bra studieteknik, som alltid, är att titta på det vi gått igenom under respektive lektion samma dag hemma.

De avsnitt som omfattas i Origo AB är 8.1 – 8.3. De handlar om algebra, andragradsfunktioner och andragradsekvationer. Algebran är sällan ett självändamål; det är ett verktyg som används vid ekvationslösning och funktionstudier. Jag har gjort iordning ett material som kan vara till hjälp vid studierna, ett häfte som behandlar dessa saker på ett kompakt sätt. Även om det mesta som häftet tar upp även finns i boken så kan det vara bra som referens och

Rekommenderade uppgifter

Det är centrala avsnitt, och det är viktigt att få en bred bild av det med olika tillämpningar. Därför har jag valt ut sådana uppgifter som är relevana för avsnitten. Vi kommer att ta upp en del uppgifter till diskussion på lektionstid, men lektionstiden är inte så lång att man kan räkna med att alla uppgifter hinns med utan hemarbete. De första veckorna i perioden kommer vi att gå igenom koncepten i respektive avsnitt. Den sista veckan i perioden kommer vi mer att fokusera på problemlösning och tillämpningar.

Många av dessa har du säkert gjort under vecka 8: 8101, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 13, 14, 06, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30

Tillkommande uppgifter måndag och tisdag v. 10: 8132, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51

Tillkommande uppgifter fredag v.10 och tisdag v. 11 (dessa uppgifter är tänkt att lösas grafiskt på miniräknare): 8201, 02, 03, 04, 06, 09, 10, 12, 13, 15

Tillkommande uppgifter torsdag v. 11 (dessa uppgifter är tänkt att lösas med kvadratkomplettering): 8217, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29

Tillkommande uppgifter v. 12: 8301, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 33, 35, 40, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 61, 63, 65, 67

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.