Om notation för orbitaler

Fysik B - NV08FMTEn fråga som ställdes idag på fysiken var i vilken ordning elektronorbitalerna noteras (skrivs). Det verkar inte finnas något enhetligt praxis för detta. På denna sida på Wikipedia  finns ett stycke där det står:

The order of writing the orbitals is not completely fixed: some sources group all orbitals with the same value of n together, while other sources (as here) follow the order given by Madelung’s rule. Hence the electron configuration of iron can be written as [Ar] 3d6 4s2 (keeping the 3d-electrons with the 3s- and 3p-electrons which are implied by the configuration of argon) or as [Ar] 4s2 3d6 (following the Aufbau principle, see below).

Även om det ”bara” är Wikipedia så är faktan ett konstaterande (”some sources…”). Detta tillsammans med övrig expertis på skolan (som överensstämmer med ovanstående) gör att jag håller det för troligt att det just finns olika praxis. Och som jag sa på lektionen: det ingår inte heller på något sätt i kursen i vilken ordning orbitalerna fylls (även om det finns regler, med tillhörande undantag för det). Det finns tabeller för elektronkonfigurationen för respektive ämne. Se t ex här!

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.