Atomfysik – v. 11 och 12

Fysik B - NV08FMTI detta inlägg finns dokument med teori om Bohrs atommodell samt utveckling mot vågbeskrivning av partiklar.

Material v. 11 och 12

Atomfysik, spektrum

Fysik B - NV08FMT

Material v. 10