Några länkar om antipartiklar och neutrinos

Fysik B - NV08FMTMånga av de frågor som ställdes under förra lektionen hade jag inget bra svar på, och i många fall finns ännu inga bra svar. Jag sammanställde nedanstående lilla länksamling för den intresserade som en utgångspunkt för vidare orientering.

Antimatter: mirror of the Universe

The Particle Adventure: What is antimatter?

The Particle Adventure: Neutrinos

Neutrino (Wikipedias engelska upplaga)

Diskussion på Physics Forums om antifotoner

Denna bild, som visar effekterna av en kollision mellan två guldatomer, är mer tänkt som inspiration än att direkt anknyta till något konkret i nuvarande undervisningstema. (Klicka på bilden för att komma till dess beskrivning med ursprungs- och licensinformation)

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.