Lycka till på kursprovet!

Fysik B - NV08FMTJag hoppas att var och en lyckas nå sina mål, och att det dessutom känts meningsfullt med studierna inför provet. Det finns naturligtvis uppgifter som känts svåra, men tänk gärna tillbaka ett år i tiden då kursen just hade startat: så många fysikaliska situationer som ännu då var outredda och främmande!

Den brittiske poeten Alexander Pope (1688 – 1744) skaldade: ”Nature and Nature’s laws lay hid in night;
God said, ’Let Newton be!’ and all was light”. Jag hoppas att Fysik B (hittills, än är det lite kvar!) givit något ljus i tillvaron för er som kämpat med den. Fortsätt läsa ”Lycka till på kursprovet!”

Dr. Quantum-videon

Fysik B - NV08FMTEtt fysiskt objekt är uppenbarligen av dubbelnatur. Men om ”den ena naturen” är en våg, som enbart beskrivs matematiskt, kan vi då tala om en fysikalisk dubbelnatur? Vad skulle i så fall tala för det respektive emot det? Härmed ger jag utmaningen att ställa frågan och diskutera vidare på lämpligt internetforum, t ex http://www.physicsforums.com/ .

UV-strålning från glaslampa

Fysik B - NV08FMTDen utmärkta frågan hur det kommer sig att ultraviolett strålning kommer igenom en lampas glaskropp, men inte genom en tunn glasskiva, ställdes i fredags i samband med demonstrationen av den fotoelektriska effekten. Jag ställde frågan på ett fysikforum, läs gärna den tråden här. Är svaret fullständigt? Någon som vill gå vidare?

Nästa gång är det er tur att ställa frågan och redovisa svaren 🙂

Wallenbergs fysikpris

Fysik B - NV08FMTDen 27 januari är det kvalificeringstävling för Wallenbergs fysikpris. Tävlingen är tredelad: kvalificeringstävlingen på skolan, finaltävling i Umeå och internationella fysikolympiaden i Bangkok. De 12 – 15 bästa deltagarna i Sverige går vidare till finalen i Umeå, och de fem bästa i finalen går vidare till den internationella finalen i Bangkok. Minst två av de sex uppgifterna i kvalificeringstävlingen kan lösas enart med kunskaper i Fysik A.

Kvalificeringstävlingen är 5 timmar lång, och vilken tid på dagen den går är ännu inte bestämt.

Länk till informationsmaterial om innehåll, priser mm finns här!

Länk till övningsmaterial finns här!

Anmälan till Nikodemus senast måndag den 17 januari.

Potensfunktioner – inför laboration

Fysik B - NV08FMTVi gjorde ju en övning som gick ut på att logaritmera potens- och exponentialfunktioner. Fördelen med logaritmering är att man kan anpassa sådan funktioner till en rät linje (där lutningen kommer att säga något om funktionen, och därmed det förlopp som man undersöker). Direkt efter lovet kommer vi att göra en laboration som går ut på att undersöka hur temperaturstrålning och effekt är relaterade till varandra. Då kommer denna metod med logaritmering (och tolkning av lutningens innebörd) att komma tillpass.

Nedan finns länkar till övningsdokumentet, till en Excel-fil som påvisar hur potensfunktioner kan logaritmeras och ritas upp samt en pdf-fil av detta Excel-dokument (om Excel-filen inte går att öppna pga versionsproblem). Testa gärna metoden på en exponentialfunktion, vi kommer att göra det gemensamt i samband med en laboration som behandlar joniserande strålnings avtagande genom en blybarriär senare under kursen.

Mer om induktion och växelström

Fysik B - NV08FMTJag märkte att jag inte har skrivit något om det sista i Kapitel 9. Vi hade ju en lärarkandidat som på ett bra sätt höll genomgångarna och laborationen på de sista delarna i kapitlet, så jag själv kom lite ifrån bloggandet under denna tid. Men så här under första jullovsveckan har jag möjlighet att komma ikapp med det jag missat!

Avsnitt som vi arbetat med (utöver det som gåtts igenom i inlägget Intro till induktion): 9.5 – 9.11
Rekommenderade uppgifter (utöver de som nämnts i inlägget Intro till induktion): 9.16, 9.17, 9.21, 9.23, 9.25, 9.26, 9.27, 9.32, 9.33, 9.35 och 9.36
Laboration: Diverse experiment med spolar och magneter (länk kommer att uppdateras) Fortsätt läsa ”Mer om induktion och växelström”

Svartkroppsstrålning och Plancks konstant

Fysik B - NV08FMTLektionen idag var, som någon uttrycket det, något av det filosofiska hållet. Vi började med att jämföra hur temperaturen på vatten förändrades när vi hällde upp det i två kärl: ett vitt och ett svart. Experimentet blev inte helt lyckat, framförallt då de båda termometrarna inte var kalibrerade. Dock kom vi fram till slutsatsen att kärlen måste avge lika mycket energi som de tar emot, annars hade kärlen blivit varmare och varmare för att till slut bli varmare än vattnet. Detta är orimligt – vår vardagsförståelse säger oss att ett kärl (eller en mugg) inte blir varmare och varmare, utan att temperaturen följer med innehållets temperatur. Fortsätt läsa ”Svartkroppsstrålning och Plancks konstant”

Intro till induktion

Fysik B - NV08FMTJag skriver en kort introduktion till induktion (haha, det rimmade ju), med några rekommenderade uppgifter. Orsaken är att jag tillsammans med några kolleger kommer att åka till Holland, och vara där måndag 22/11, tisdag 23/11 och onsdag 24/11 (nästa vecka). Detta är ett internationellt utbytesprojekt som handlar om inlärning, och jag hoppas på givande möten! Fortsätt läsa ”Intro till induktion”

Instruktioner för laborationsrapport

Fysik B - NV08FMTEnligt önskemål så publiceras här dokumentet Riktlinjer för skrivande av laborationsrapport!

Magnetiska fält

Fysik B - NV08FMT
Efter detta avsnitt ska du kunna / veta

 • Känna till det magnetiska fältets riktning kring en permanentmagnet
 • Veta vilken enhet magnetisk fältstyrka / flödestäthet mäts i
 • Vara bekant med, och använda dig utav, begreppen  ”Tumregeln” och ”Högerhandsregeln” och magnetisk flödestäthet
 • Bestämma den magnetiska fältstyrkan på ett givet avstånd från en strömförande ledare
 • Bestämma magnetfältets riktning kring en strömförande ledare
 • Avgöra vilken del i en solenoid som är magnetisk nordpol respektive sydpol givet en strömriktning
 • Beräkna den magnetiska flödestätheten i en solenoid
 • Bestämma storlek och riktning på den kraft som påverkar en strömförande ledare som går genom ett magnetfält
 • Vara bekant med, och använda dig utav, det jordmagnetiska fältets vertikal- och horisontalkomposant
 • Definiera strömstyrka utifrån kraft
 • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
 • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
 • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält
 • Föra ett ”jämviktsresonemang” utifrån t ex elektriska och magnetiska krafter
 • Känna till en metod att bestämma elektronens massa Fortsätt läsa ”Magnetiska fält”