Bestäm flödestätheten på Jordens magnetfält!

Fysik B - NV09FMTEn klassisk laboration man brukar göra i kursen Fysik B är att bestämma ett värde på flödestätheten på Jordens magnetfält. Även jag brukar låta klasserna utföra laborationen, men detta år fanns inte en sådan möjlighet. Därför tänkte jag att det näst bästa är att själv göra de nödvändiga mätningarna och ge värdena. Vid närmare eftertanke så tror jag inte att det är det näst bästa – jag tror att det ger större möjlighet till träning på ett annat viktigt område inom fysiken: nämligen övning på att strukturera data under mindre tidspressade förhållanden än under en laboration. Fortsätt läsa ”Bestäm flödestätheten på Jordens magnetfält!”

Magnetiska fält

Fysik B - NV08FMT
Efter detta avsnitt ska du kunna / veta

 • Känna till det magnetiska fältets riktning kring en permanentmagnet
 • Veta vilken enhet magnetisk fältstyrka / flödestäthet mäts i
 • Vara bekant med, och använda dig utav, begreppen  ”Tumregeln” och ”Högerhandsregeln” och magnetisk flödestäthet
 • Bestämma den magnetiska fältstyrkan på ett givet avstånd från en strömförande ledare
 • Bestämma magnetfältets riktning kring en strömförande ledare
 • Avgöra vilken del i en solenoid som är magnetisk nordpol respektive sydpol givet en strömriktning
 • Beräkna den magnetiska flödestätheten i en solenoid
 • Bestämma storlek och riktning på den kraft som påverkar en strömförande ledare som går genom ett magnetfält
 • Vara bekant med, och använda dig utav, det jordmagnetiska fältets vertikal- och horisontalkomposant
 • Definiera strömstyrka utifrån kraft
 • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
 • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
 • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält
 • Föra ett ”jämviktsresonemang” utifrån t ex elektriska och magnetiska krafter
 • Känna till en metod att bestämma elektronens massa Fortsätt läsa ”Magnetiska fält”