Magnetiska fält

Fysik B - NV08FMT
Efter detta avsnitt ska du kunna / veta

  • Känna till det magnetiska fältets riktning kring en permanentmagnet
  • Veta vilken enhet magnetisk fältstyrka / flödestäthet mäts i
  • Vara bekant med, och använda dig utav, begreppen  ”Tumregeln” och ”Högerhandsregeln” och magnetisk flödestäthet
  • Bestämma den magnetiska fältstyrkan på ett givet avstånd från en strömförande ledare
  • Bestämma magnetfältets riktning kring en strömförande ledare
  • Avgöra vilken del i en solenoid som är magnetisk nordpol respektive sydpol givet en strömriktning
  • Beräkna den magnetiska flödestätheten i en solenoid
  • Bestämma storlek och riktning på den kraft som påverkar en strömförande ledare som går genom ett magnetfält
  • Vara bekant med, och använda dig utav, det jordmagnetiska fältets vertikal- och horisontalkomposant
  • Definiera strömstyrka utifrån kraft
  • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
  • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
  • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält
  • Föra ett ”jämviktsresonemang” utifrån t ex elektriska och magnetiska krafter
  • Känna till en metod att bestämma elektronens massa Fortsätt läsa ”Magnetiska fält”

Lektioner v. 42: Krafter på ledare och laddade partiklar i B-fält

Fysik B - NV07MTEfter denna fysikvecka ska du kunna / veta

  • Definiera strömstyrka utifrån kraft
  • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
  • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
  • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält

Material

Lektioner v. 41: Elektromagnetism

Fysik B - NV07MTEfter denna fysikvecka ska du kunna / veta

  • Känna till det magnetiska fältets riktning kring en permanentmagnet
  • Bestämma magnetfältets riktning kring en strömförande ledare
  • Veta vilken enhet magnetisk fältstyrka / flödestäthet mäts i
  • Bestämma den magnetiska fältstyrkan på ett givet avstånd från en strömförande ledare
  • Bestämma storlek och riktning på den kraft som påverkar en strömförande ledare som går genom ett magnetfält
  • Vara bekant med, och använda dig utav, begreppen  ”Tumregeln” och ”Högerhandsregeln” och magnetisk flödestäthet
  • Tolka riktningen på ett utritat magnetfält i två dimensioner.
  • Vara bekant med, och använda dig utav, det jordmagnetiska fältets vertikal- och horisontalkomposant

Material

  • Heureka Fysik B Avsnitten 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (sid. 200 – 207)
  • Laboration: Bestämma den jordmagnetiska fältstyrkan
  • Uppgifter: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9