Magnetiska fält

Fysik B - NV08FMT
Efter detta avsnitt ska du kunna / veta

 • Känna till det magnetiska fältets riktning kring en permanentmagnet
 • Veta vilken enhet magnetisk fältstyrka / flödestäthet mäts i
 • Vara bekant med, och använda dig utav, begreppen  ”Tumregeln” och ”Högerhandsregeln” och magnetisk flödestäthet
 • Bestämma den magnetiska fältstyrkan på ett givet avstånd från en strömförande ledare
 • Bestämma magnetfältets riktning kring en strömförande ledare
 • Avgöra vilken del i en solenoid som är magnetisk nordpol respektive sydpol givet en strömriktning
 • Beräkna den magnetiska flödestätheten i en solenoid
 • Bestämma storlek och riktning på den kraft som påverkar en strömförande ledare som går genom ett magnetfält
 • Vara bekant med, och använda dig utav, det jordmagnetiska fältets vertikal- och horisontalkomposant
 • Definiera strömstyrka utifrån kraft
 • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
 • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
 • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält
 • Föra ett ”jämviktsresonemang” utifrån t ex elektriska och magnetiska krafter
 • Känna till en metod att bestämma elektronens massa Fortsätt läsa ”Magnetiska fält”

Lektioner v. 42: Krafter på ledare och laddade partiklar i B-fält

Fysik B - NV07MTEfter denna fysikvecka ska du kunna / veta

 • Definiera strömstyrka utifrån kraft
 • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
 • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
 • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält

Material

Lektioner v. 41: Elektromagnetism

Fysik B - NV07MTEfter denna fysikvecka ska du kunna / veta

 • Känna till det magnetiska fältets riktning kring en permanentmagnet
 • Bestämma magnetfältets riktning kring en strömförande ledare
 • Veta vilken enhet magnetisk fältstyrka / flödestäthet mäts i
 • Bestämma den magnetiska fältstyrkan på ett givet avstånd från en strömförande ledare
 • Bestämma storlek och riktning på den kraft som påverkar en strömförande ledare som går genom ett magnetfält
 • Vara bekant med, och använda dig utav, begreppen  ”Tumregeln” och ”Högerhandsregeln” och magnetisk flödestäthet
 • Tolka riktningen på ett utritat magnetfält i två dimensioner.
 • Vara bekant med, och använda dig utav, det jordmagnetiska fältets vertikal- och horisontalkomposant

Material

 • Heureka Fysik B Avsnitten 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (sid. 200 – 207)
 • Laboration: Bestämma den jordmagnetiska fältstyrkan
 • Uppgifter: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9