Lektioner v. 42: Krafter på ledare och laddade partiklar i B-fält

Fysik B - NV07MTEfter denna fysikvecka ska du kunna / veta

  • Definiera strömstyrka utifrån kraft
  • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
  • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
  • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält

Material