Resterande om krafter

Fysik A - NV09FMTVälkomna tillbaka från Påsklovet!

Jag har till viss del använt lovet till planering och reflexion över inlärning, och kommit fram till följande: vi kommer inte att gå igenom avsnittet Kraftmoment innan provet! Det innebär att vi redan har gått igenom all teori som provet kommer att handla om. De tre lektioner som är kvar innan provet kommer vi att ägna åt repetition och fördjupning, nedan finns ett dokument bifogat som vi till viss del kommer att utgå ifrån.

Grundlaggande uppgifter.pdf

Krafter och kraftmoment

Fysik A - NV09FMTTidsplan: Må. 22/3, On. 24/3, Må. 29/3, On. 31/3, Må. 12/4, On. 14/4, On. 21/4. Prov Må. 26/4.
Laborationer: Ti. 23/4 (Grupp 1), Ti. 30/4 (Grupp 2, kl. 16 – 17), Ti. 13/4 (Grupp 1), Ti. 20/4 (Grupp 2)

Omfattning i boken Nexus A: Sid. 55 – 75 samt sid. 112 – 113.
Övrigt material: Detta dokument som behandlar teorin kring krafter och kraftmoment. Det är även troligt att det under avsnittets gång dyker upp ytterligare material som illustrerar något begrepp. Det kommer dock inte att behandla någon ny teori, utan snarare visualisera något av krafter eller kraftmoment. Fortsätt läsa ”Krafter och kraftmoment”

Lektioner v. 42: Krafter på ledare och laddade partiklar i B-fält

Fysik B - NV07MTEfter denna fysikvecka ska du kunna / veta

  • Definiera strömstyrka utifrån kraft
  • Använda dig av sambandet mellan strömstyrka och magnetisk flödestäthet i en långsmal spole
  • Kunna avgöra storlek och riktning på den kraft en laddad partikel påverkas med i ett magnetfält
  • Beräkna storleken på det elektriska fält som bildas i en ledande, strömförande, platta i ett magnetiskt fält

Material