Krafter och kraftmoment

Fysik A - NV09FMTTidsplan: Må. 22/3, On. 24/3, Må. 29/3, On. 31/3, Må. 12/4, On. 14/4, On. 21/4. Prov Må. 26/4.
Laborationer: Ti. 23/4 (Grupp 1), Ti. 30/4 (Grupp 2, kl. 16 – 17), Ti. 13/4 (Grupp 1), Ti. 20/4 (Grupp 2)

Omfattning i boken Nexus A: Sid. 55 – 75 samt sid. 112 – 113.
Övrigt material: Detta dokument som behandlar teorin kring krafter och kraftmoment. Det är även troligt att det under avsnittets gång dyker upp ytterligare material som illustrerar något begrepp. Det kommer dock inte att behandla någon ny teori, utan snarare visualisera något av krafter eller kraftmoment.

Rekommenderade uppgifter i Nexus A: 402, 404, 405, 406, 407, 408, 410, 411, 412, 414, 415, 418, 419, 420, 422, 423, 426, 427, 430, 431, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 442, 443, 446, 449, 614, 616, 617, 620, 630, 634, 642 och 644.

Detta avsnitt, som har med krafter att göra, är tillsammans med rörelse (som vi just läst) och energi (som vi kommer att läsa efter krafterna) mycket centrala moment i Fysik A. Under lektioner kommer vi att gå igenom begreppen, göra mindre demonstrationsförsök och naturligtvis gå igenom problemsituationer som ges i uppgifterna. Under lektionerna kommer jag att rekommendera några av ovanstående uppgifter för att sedan diskutera gemensamt, andra kommer jag att rekommendera som läxa. Som alltid är det viktigt att försöka hålla sig i fas med undervisningen, så att du inte sitter i slutet med ett berg av uppgifter och begrepp som du inte riktigt har förstått. Teorin är inte ”så stor”, men det gäller att tillgodogöra sig vissa nyckelbegrepp. Det blir vårt uppdrag under lektionerna!

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.