Krafter och kraftmoment

Fysik A - NV09FMTTidsplan: Må. 22/3, On. 24/3, Må. 29/3, On. 31/3, Må. 12/4, On. 14/4, On. 21/4. Prov Må. 26/4.
Laborationer: Ti. 23/4 (Grupp 1), Ti. 30/4 (Grupp 2, kl. 16 – 17), Ti. 13/4 (Grupp 1), Ti. 20/4 (Grupp 2)

Omfattning i boken Nexus A: Sid. 55 – 75 samt sid. 112 – 113.
Övrigt material: Detta dokument som behandlar teorin kring krafter och kraftmoment. Det är även troligt att det under avsnittets gång dyker upp ytterligare material som illustrerar något begrepp. Det kommer dock inte att behandla någon ny teori, utan snarare visualisera något av krafter eller kraftmoment. Fortsätt läsa ”Krafter och kraftmoment”