Svartkroppsstrålning och Plancks konstant

Fysik B - NV08FMTLektionen idag var, som någon uttrycket det, något av det filosofiska hållet. Vi började med att jämföra hur temperaturen på vatten förändrades när vi hällde upp det i två kärl: ett vitt och ett svart. Experimentet blev inte helt lyckat, framförallt då de båda termometrarna inte var kalibrerade. Dock kom vi fram till slutsatsen att kärlen måste avge lika mycket energi som de tar emot, annars hade kärlen blivit varmare och varmare för att till slut bli varmare än vattnet. Detta är orimligt – vår vardagsförståelse säger oss att ett kärl (eller en mugg) inte blir varmare och varmare, utan att temperaturen följer med innehållets temperatur. Fortsätt läsa ”Svartkroppsstrålning och Plancks konstant”