Lycka till på kursprovet!

Fysik B - NV08FMTJag hoppas att var och en lyckas nå sina mål, och att det dessutom känts meningsfullt med studierna inför provet. Det finns naturligtvis uppgifter som känts svåra, men tänk gärna tillbaka ett år i tiden då kursen just hade startat: så många fysikaliska situationer som ännu då var outredda och främmande!

Den brittiske poeten Alexander Pope (1688 – 1744) skaldade: ”Nature and Nature’s laws lay hid in night;
God said, ’Let Newton be!’ and all was light”. Jag hoppas att Fysik B (hittills, än är det lite kvar!) givit något ljus i tillvaron för er som kämpat med den.

Vi ska nu dock inte leva i villfarelsen att naturen fungerar precis enligt de modeller vi lärt oss (t ex visade sig Newtons modeller vara en förenkling av tillvaron, även om de sågs som absoluta sanningar på 1700-talet). En del av de tidigare kunskaperna som många har kommer att justeras redan under den del av fysikkursen som är kvar, medan andra inom loppet av en lång tid kommer att utmana nuvarande forskningsfront för att ersättas av nya modeller. Vi lever i en spännande tid, och troligen kommer tiden fortsätta att vara spännande under mänsklighetens tidsålder.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.