Fördjupning och breddning – sista avsnittet

Fysik B - NV08FMTDet sista vi gör i Fysik B-kursen är att ta oss an ett någorlunda valfritt område i ämnet. Jag märker att det är svårt att kategorisera detta i ett tema, men det handlar såväl om mikro- och makrokosmos samt fysikens samhälleliga betydelse. Nedan finns de ämnesområden som är relevanta i förhålllande till ämnesplanen, samt några riktlinjer för arbetet.

  1. En orientering kring Standardmodellen (se introduktion på sidan 408 i läroboken)
  2. Olika typer av stjärnor födelse, liv och död
  3. Hubbleexpansionen och cephidvariabler (se introduktion på sidan 434 i läroboken)
  4. En orientering kring universums svarta hål, inklusive begrepp som händelsehorisont och Schwarzschild-radie
  5. En orientering om mörk materia respektive mörk energi
  6. Hur har [sätt in fysikområde från 1800 – 1900-talet här] påverkat samhället? Utgå t ex från en Nobelpristagare i fysik.
  7. Alternativt område efter intresse, i samråd med Nikodemus

Välj ett arbete enskilt eller i grupp om två personer.

Arbetena skall vara av ”orienterande karaktär”, med vilket menas att det inte ska fokuseras på beräkningar eller kvantitativa resonemang (mer än nödvändigt!).

Enbart muntlig redovisning

Tidsplan: Lektionerna 5, 6, 12, 13 maj. Redovisningar tisdagarna 16 och 23 maj, ca 10 minuter långa. Ingen närvarokontroll under arbetet gång, men jag kommer att finnas till hands under alla lektionstillfällen.

Det är svårt att göra en bedömning efter betygskriterier på ett arbete av denna karaktär; syftet är att var och en skapar sig en förståelse över ett område som väcker personligt intresse samt harmonierar med ämnesplanens mål.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.