De gemensamma repetitionsuppgifterna

Matematik C - NV09FMTHär publiceras nu de gemensamma uppgifter, inklusive graferna på de funktioner av ”de blandade funktionstyperna”, vi arbetade med under repetitionen under vecka 2. Alla uppgifter är av relevans till proven denna vecka!

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.