Algebra, andragradsfunktioner och andragradsekvationer

Matematik B - NV09FMTTidsperiod: Veckorna 10, 11 och 12

Material: Origo AB avsnitten 8.1 – 8.3 samt häftet Andragradsfunktioner

Mathematica-demonstrationer (kräver Wolfram CDF-Player), med syfte att öka förståelsen för kvadratiska funktioner:
AnnotatedQuadraticPolynomial och QuadraticPractice Fortsätt läsa ”Algebra, andragradsfunktioner och andragradsekvationer”

Typuppgifter på accelererad rörelse

Fysik A - NV09FMTVi gick ju igenom ett antal typuppgifter på accelererad rörelse idag på lektionen. Jag har sammanställt dessa med resonemang och lösningar som jag delar ut nästa lektion Jag sa ju också att dessa uppgifter var på G-nivå. Den sista uppgiften i häftet är dock på högre nivå då insikt krävs om starthastighetens och accelerationens olika riktning. Häftet skall ses som ett komplement till boken och tidigare utdelat material.

Ekvationssystem och olikheter – en visuell genomgång

Matematik B - NV09FMTRekommenderade uppgifter mm

Rekommenderade uppgifter i Origo AB: 7301, 7303, 7305, 7307, 7309, 7311, 7312, 7314, 7316, 7317, 7320, 7321, 7322, 7325, 7326 och 7327.

Blandade uppgifter / Repetition: 15, 17, 19, 24, 25 och 29 (sid. 245 – 247). Dessutom kommer vi under veckan att gå igenom denna gamla NP-uppgift med möjligheter att visa MVG-kvaliteter, som handlar om area på bildskärmar av olika format.

Veckans innehåll

Att kunna se samband ur grafer underlättar matematiken enormt. Denna vecka kommer vi att arbeta med linjära ekvationssystem och linjära olikheter. Ordet linjär betyder i sammanhanget att de kan åskådliggöras med hjälp av räta linjer i ett koordinatsystem.

Jag har skrivit ett kompendium som åskådliggör innebörden av dessa saker, vilket vi kommer att gå igenom på måndagens och tisdagens lektioner. Tisdagens eftermiddagslektion måste tas i anspråk för hela klassen denna vecka (se även planeringen, det är planerat så från början av terminen). Det innebär att vi kommer att ha fredagen och måndagen nästa vecka på oss för repetition inför provet (vilket går av stapeln tisdagen den 23 februari kl. 08.20).

Likformig och accelererad rörelse

Fysik A - NV09FMTDetta avsnitt (Kapitel 3 i Nexus A) utgör en av fysikens grunder, nämligen likformig och accelererad rörelse. I dokumentet som är länkat nedan finns en sammanfattning på det som jag som lärare vill trycka på i avsnittet. Det blev lite mer komplex formatering i form av grafer och diagram än vad som på ett enkelt sätt skulle kunna publicerats som ett blogginlägg, varför det blev en pdf-fil istället.

Det är mycket viktigt att var och en arbetar med de rekommenderade uppgifterna för att inte komma efter. Försök att till varje uppgift föreställa den fysikaliska situationen istället för att bara leta efter rätt formel. Det är stor risk att hitta en formel som tycks svara på det efterfrågade, men som inte passar till den givna fysikaliska situationen.

Likformig och accelererad rörelse.pdf

Cirkelgeometri – Vecka 3

Matematik B - NV09FMTDenna vecka fortsätter vi med geometrin, och kommer in på några satser som sannolikt är nya för alla. För att förenkla det hela har jag sammanställt ett dokument som sammanfattar det som ingår i avsnittet. Detta dokument kan  ladda ned här. Rekommenderade uppgifter i Origo AB denna vecka är:

11201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 216, 218, 219, 221, 222, 224, 226, 228, 229

och Blandade uppgifter

1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20 och 21

Vecka 3 – 4: Introduktion till Fysik A och Densitet

Fysik A - NV09FMTVälkommen till kursen Fysik A!

Under denna period kommer vi att att behandla prefix, SI-enheter (och omvandling mellan dessa), värdesiffror och densitet. Om detta står att läsa på sidorna 13 – 23 i Nexus A.

Du kommer att märka att vi använder oss av en del matematik i fysiken. Men fysik är inte matematik. Matematiken innebär till stor del logik och abstrakta resonemang kring tal som inte har någon koppling till den fysiska världen, medan fysiken utgår från den fysiska världen. Sedan förklaras och förutsägs den fysiska världen med hjälp av matematiken. Fortsätt läsa ”Vecka 3 – 4: Introduktion till Fysik A och Densitet”

Planering v. 48 – 50

Matematik A - NV09FMTFör utskriftsvänlig version, ladda ned här.

Vecka 47: Statistisk undersökning

Matematik A - NV09FMTDenna vecka avslutar vi teorin på statistikavsnittet och startar upp den undersökning som ska redovisas nästa vecka. De rekommenderade uppgifterna är redovisade i förra veckans blogginlägg; några nya uppgifter i boken tillkommer inte denna vecka. Istället finns den statistikuppgift som är aktuell här. Redovisning tisdag nästa vecka.

Italienresenärer!

Fysik A - NV08FMTNi som åker till Italien måste  arbeta lite med fysiken under resans gång. De avsnitt som skall gås igenom är av mer förståelseinriktad karaktär än räkneinriktad. Det har med värmeöverföring och termodynamikens huvudsatser att göra. Nedanstående material är aktuellt:

  • Sidorna 138 – 146 i Nexus (handlar bl a om värmeöverföring och kylskåp)
  • Gå igenom denna externa presentation (handlar om värmepumpar, anknyter till avsnittet ovan i boken)
  • Detta dokument (Termodynamik på 10 minuter, är vad det låter som)
  • Uppgifterna 712 – 715 på sid. 146 i Nexus

Ingen speciell redovisning kommer att avkrävas vid hemkomsten, men måndagen den 9/11 har vi prov på Kapitel 7.