Vecka 3 – 4: Introduktion till Fysik A och Densitet

Fysik A - NV09FMTVälkommen till kursen Fysik A!

Under denna period kommer vi att att behandla prefix, SI-enheter (och omvandling mellan dessa), värdesiffror och densitet. Om detta står att läsa på sidorna 13 – 23 i Nexus A.

Du kommer att märka att vi använder oss av en del matematik i fysiken. Men fysik är inte matematik. Matematiken innebär till stor del logik och abstrakta resonemang kring tal som inte har någon koppling till den fysiska världen, medan fysiken utgår från den fysiska världen. Sedan förklaras och förutsägs den fysiska världen med hjälp av matematiken.

Som du kanske kommer ihåg har vi talat om värdesiffror under matematiklektionerna i höstas. Jag nämnde då att vi inte just då kommer att ”trycka så hårt” på dem. I fysiken däremot, är de viktiga. Jag bifogar en sammanfattning, som vi kommer att tala om på lektionerna, längst ned i detta inlägg. Jag bifogar även ett övningsblad där du bl a kan träna hantering av värdesiffror samt densitetsuppgifter.

Då fysiken tar sitt avstamp ur ”verkligheten” kommer även laborationerna och demonstrationerna att utgöra en viktig del av undervisningen. Detta kommer vi redan under detta första avsnitt att stifta bekantskap med. Se planeringen för denna termin för närmare detaljer vad laborationerna kommer att handla om och vilken grupp som kommer att göra laborationer vilka veckor. Ur planeringen framgår också när proven kommer att äga rum.

Rekommenderade uppgifter på detta avsnitt, som tidsmässigt omfattar tre lektioner plus laborationstid under veckorna 3 och 4, är: 201 – 207, 217 – 221, 226, 227, som alla kan hittas på sidorna 13 – 23 i Nexus A.

Vardesiffror.pdf

Densitetsuppgifter.pdf

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.