Italienresenärer!

Fysik A - NV08FMTNi som åker till Italien måste  arbeta lite med fysiken under resans gång. De avsnitt som skall gås igenom är av mer förståelseinriktad karaktär än räkneinriktad. Det har med värmeöverföring och termodynamikens huvudsatser att göra. Nedanstående material är aktuellt:

  • Sidorna 138 – 146 i Nexus (handlar bl a om värmeöverföring och kylskåp)
  • Gå igenom denna externa presentation (handlar om värmepumpar, anknyter till avsnittet ovan i boken)
  • Detta dokument (Termodynamik på 10 minuter, är vad det låter som)
  • Uppgifterna 712 – 715 på sid. 146 i Nexus

Ingen speciell redovisning kommer att avkrävas vid hemkomsten, men måndagen den 9/11 har vi prov på Kapitel 7.

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.