Fysik A- Lektioner vecka 45

Fysik A - NV08FMTDenna vecka kommer vi att sammanfatta kapitlet som omfattar värmeläran. Viktigt att var och en blir klar över hur kylmekanismen i ett kylskåp (som fungerar på samma sätt som en air condition-apparat) fungerar (se sid. 142 – 143 i Nexus A).

Vi kommer även att gå igenom de laborationer vi ska göra på det laborativa provet den 18 november.

Översiktsschema

Måndag: Sammanfattning och repetition i helklass.

Tisdag: Övningar inför lab.provet, den grupp som var i Italien

Fredag: Fortsatta övningar inför lab.provet med ”italiengruppen”.

En tjuvtitt på nästa vecka:

Måndag den 9/11: Prov, som omfattar värmelära-kapitlet

Tisdag den 10/11: Övningar inför laborativa provet (alla som behöver)

Fredag 13/11: Start med ”miniprojekt” som kommer att handla om optiska instrument.

Italienresenärer!

Fysik A - NV08FMTNi som åker till Italien måste  arbeta lite med fysiken under resans gång. De avsnitt som skall gås igenom är av mer förståelseinriktad karaktär än räkneinriktad. Det har med värmeöverföring och termodynamikens huvudsatser att göra. Nedanstående material är aktuellt:

 • Sidorna 138 – 146 i Nexus (handlar bl a om värmeöverföring och kylskåp)
 • Gå igenom denna externa presentation (handlar om värmepumpar, anknyter till avsnittet ovan i boken)
 • Detta dokument (Termodynamik på 10 minuter, är vad det låter som)
 • Uppgifterna 712 – 715 på sid. 146 i Nexus

Ingen speciell redovisning kommer att avkrävas vid hemkomsten, men måndagen den 9/11 har vi prov på Kapitel 7.

Värmeöverföring – komplettering

Fysik A - NV08FMTDetta utgör en komplettering till inlägget för vecka 41, 42

Vi har ju talat om specifik värmekapacitet, specifik smältentalpi och specifik ångbildngsentalpi. Vi har ju också gått igenom hur energiöverföringar beräknas. Har man ett system som ökar temperaturen genom flera faser, t ex is som värms upp -> smälter -> vatten som värms -> vatten som förångas -> ånga som värms, gäller följande totala samband för energiöverföringen (för olika c och \Delta T i de olika faserna: Fortsätt läsa ”Värmeöverföring – komplettering”

Fysik A – lektioner vecka 41 och 42: Värmeöverföring

Fysik A - NV08FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

 • Skilja på värme och temperatur
 • Temperaturangivelser i Kelvin
 • Använda dig av begreppet specifik värmekapacitet
 • Beräkna ett föremåls värmeenergi
 • Beräkna blandningstemperaturer givet vätskor och fasta material som blandas med olika temperaturer
 • Kunna använda dig utav och utföra beräkningar på smält- och ångbildningsentalpi

Material

 • Nexus sid. 129 – 131, 132 – 137
 • Uppgifter: 701, 703, 704, 706, 707, 708, 711, 720, 722, 723, 726, 728, 730.
 • Laboration: Bestämning av vätskors specifika värmekapacitet

Fysik A – lektioner vecka 39 och 40: Elektriska kretsar

Fysik A - NV08FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

 • Symboler för komponenterna resistor, variabel resistor, strömbrytare, spänningskälla, voltmeter, amperemeter och lampa
 • Mäta spänning över en komponent
 • Mäta ström genom en komponent
 • Använda dig av Ohms lag
 • Använda dig av Kirchhoffs 1:a lag
 • Beräkna ersättningsresistans för serie- och parallellkopplade resistorer
 • Beräkna elektrisk effekt som en komponent utvecklar
 • Begreppet inre resistans
 • Strömuttagets inverkan på polspänningen
 • Hur polspänningen påverkas av serie- och parallellkoppling av spänningskällor

Material