Värmets inverkan på resistans

Fysik A - NV09FMTSom vi har gått igenom så kommer resistansen att öka med ökad temperatur. Den fysikaliska orsaken till detta är atomernas rörelse. Samtidigt så vet vi att en ström består av elektroner i rörelse…, så varför påverkas resistansen på det viset? Svaret är att atomernas rörelser (som ökar med temperaturen) hindrar elektronernas rörelse (som samordnas av det elektriska fältet).

Här finns en länk till animeringar som illustrerar varför en varm ledare har högre resistans än en kall!

Elektriska kretsar – ström, spänning, resistans, energi och effekt

Fysik A - NV09FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

 • Symboler för komponenterna resistor, variabel resistor, strömbrytare, spänningskälla, voltmeter, amperemeter och lampa
 • Mäta spänning över en komponent
 • Mäta ström genom en komponent
 • Använda dig av Ohms lag
 • Använda dig av Kirchhoffs 1:a lag
 • Beräkna ersättningsresistans för serie- och parallellkopplade resistorer
 • Beräkna elektrisk effekt som en komponent utvecklar
 • Kunna använda dig av energienheter av typen kWh Fortsätt läsa ”Elektriska kretsar – ström, spänning, resistans, energi och effekt”

Ellära – Laddningar och elektriska fält

Fysik A - NV09FMTTidsplan: Lektionerna må. 11/10, on. 13/10, må. 18/10 och on. 20/10.

Laborationer: Grupp 1: fr. 15/10. Grupp 2: fr. 22/10

Efter dessa lektioner ska du veta / kunna

 • Känna till begreppen laddning och elementarladdning
 • Laddningars egenskaper i förhållande till varandra
 • Känna till och kunna använda dig utav begreppet elektrisk influens
 • Veta vad ett elektroskop är
 • Kunna använda Coulombs lag
 • Definiera enheterna 1 Volt och 1 Ampere
 • Definiera och använda dig utav begreppet Elektrisk fältstyrka Fortsätt läsa ”Ellära – Laddningar och elektriska fält”

Elektriska fält

Fysik B - NV08FMTTidsplan: fr. 1/10, ti. den 5/10 (lab. gr. 1), to. 7/10, fr. 8/10, ti. 12/10 (lab. gr.2), to. 14/10 samt fr. 15/10.

Material

Laboration

 • Bestämma fältlinjer och ekvipotentiallinjer hos dipoler med olika form på elektroderna
  Grupp 1: Tisdagen den 5 oktober, Grupp 2: Tisdagen den 12 oktober. Fortsätt läsa ”Elektriska fält”

Energi i samhällsdebatten

Fysik A - NV09FMTEtt viktigt mål med fysikämnet i skolan är att den studerande skall ”utveckla sin förmåga att kvantitativt och kvalitativt beskriva, analysera och tolka fysikaliska fenomen och skeenden i vardagen, naturen, samhället och yrkeslivet” (citat från Skolverkets ämnesbeskrivning för fysik).

I dagens Svenska Dagbladet finns ett debattinlägg rörande e-fakturor. Jag vill särskilt lyfta ett stycke som rör vårt nuvarande avsnitt: Fortsätt läsa ”Energi i samhällsdebatten”

Fysik A – lektioner vecka 39 och 40: Elektriska kretsar

Fysik A - NV08FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

 • Symboler för komponenterna resistor, variabel resistor, strömbrytare, spänningskälla, voltmeter, amperemeter och lampa
 • Mäta spänning över en komponent
 • Mäta ström genom en komponent
 • Använda dig av Ohms lag
 • Använda dig av Kirchhoffs 1:a lag
 • Beräkna ersättningsresistans för serie- och parallellkopplade resistorer
 • Beräkna elektrisk effekt som en komponent utvecklar
 • Begreppet inre resistans
 • Strömuttagets inverkan på polspänningen
 • Hur polspänningen påverkas av serie- och parallellkoppling av spänningskällor

Material