Elektriska kretsar – ström, spänning, resistans, energi och effekt

Fysik A - NV09FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

  • Symboler för komponenterna resistor, variabel resistor, strömbrytare, spänningskälla, voltmeter, amperemeter och lampa
  • Mäta spänning över en komponent
  • Mäta ström genom en komponent
  • Använda dig av Ohms lag
  • Använda dig av Kirchhoffs 1:a lag
  • Beräkna ersättningsresistans för serie- och parallellkopplade resistorer
  • Beräkna elektrisk effekt som en komponent utvecklar
  • Kunna använda dig av energienheter av typen kWh Fortsätt läsa ”Elektriska kretsar – ström, spänning, resistans, energi och effekt”