Ellära – Laddningar och elektriska fält

Fysik A - NV09FMTTidsplan: Lektionerna må. 11/10, on. 13/10, må. 18/10 och on. 20/10.

Laborationer: Grupp 1: fr. 15/10. Grupp 2: fr. 22/10

Efter dessa lektioner ska du veta / kunna

  • Känna till begreppen laddning och elementarladdning
  • Laddningars egenskaper i förhållande till varandra
  • Känna till och kunna använda dig utav begreppet elektrisk influens
  • Veta vad ett elektroskop är
  • Kunna använda Coulombs lag
  • Definiera enheterna 1 Volt och 1 Ampere
  • Definiera och använda dig utav begreppet Elektrisk fältstyrka Fortsätt läsa ”Ellära – Laddningar och elektriska fält”

Elektriska fält

Fysik B - NV08FMTTidsplan: fr. 1/10, ti. den 5/10 (lab. gr. 1), to. 7/10, fr. 8/10, ti. 12/10 (lab. gr.2), to. 14/10 samt fr. 15/10.

Material

Laboration

  • Bestämma fältlinjer och ekvipotentiallinjer hos dipoler med olika form på elektroderna
    Grupp 1: Tisdagen den 5 oktober, Grupp 2: Tisdagen den 12 oktober. Fortsätt läsa ”Elektriska fält”