Fysik A – lektioner vecka 41 och 42: Värmeöverföring

Fysik A - NV08FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

  • Skilja på värme och temperatur
  • Temperaturangivelser i Kelvin
  • Använda dig av begreppet specifik värmekapacitet
  • Beräkna ett föremåls värmeenergi
  • Beräkna blandningstemperaturer givet vätskor och fasta material som blandas med olika temperaturer
  • Kunna använda dig utav och utföra beräkningar på smält- och ångbildningsentalpi

Material

  • Nexus sid. 129 – 131, 132 – 137
  • Uppgifter: 701, 703, 704, 706, 707, 708, 711, 720, 722, 723, 726, 728, 730.
  • Laboration: Bestämning av vätskors specifika värmekapacitet

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.