Värmelära – Veckorna 35 och 36

Fysik A - NV09FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

  • Skilja på värme och temperatur
  • Temperaturangivelser i Kelvin
  • Använda dig av begreppet specifik värmekapacitet
  • Beräkna ett föremåls värmeenergi
  • Laborativt kunna bestämma en vätskas specifika värmekapacitet
  • Beräkna blandningstemperaturer givet vätskor och fasta material som blandas med olika temperaturer
  • Kunna använda dig utav och utföra beräkningar på smält- och ångbildningsentalpi
  • Kunna förklara hur ett kylskåp fungerar
  • Känna till termodynamikens fyra huvudsatser (dessa kommer att behandlas översiktligt under någon av lektionerna v. 36) Fortsätt läsa ”Värmelära – Veckorna 35 och 36”

Värmeöverföring – komplettering

Fysik A - NV08FMTDetta utgör en komplettering till inlägget för vecka 41, 42

Vi har ju talat om specifik värmekapacitet, specifik smältentalpi och specifik ångbildngsentalpi. Vi har ju också gått igenom hur energiöverföringar beräknas. Har man ett system som ökar temperaturen genom flera faser, t ex is som värms upp -> smälter -> vatten som värms -> vatten som förångas -> ånga som värms, gäller följande totala samband för energiöverföringen (för olika c och \Delta T i de olika faserna: Fortsätt läsa ”Värmeöverföring – komplettering”