Värmelära – Veckorna 35 och 36

Fysik A - NV09FMTEfter dessa lektioner ska du veta / kunna

 • Skilja på värme och temperatur
 • Temperaturangivelser i Kelvin
 • Använda dig av begreppet specifik värmekapacitet
 • Beräkna ett föremåls värmeenergi
 • Laborativt kunna bestämma en vätskas specifika värmekapacitet
 • Beräkna blandningstemperaturer givet vätskor och fasta material som blandas med olika temperaturer
 • Kunna använda dig utav och utföra beräkningar på smält- och ångbildningsentalpi
 • Kunna förklara hur ett kylskåp fungerar
 • Känna till termodynamikens fyra huvudsatser (dessa kommer att behandlas översiktligt under någon av lektionerna v. 36)

Vi har talat om / kommer att tala om specifik värmekapacitet, specifik smältentalpi och specifik ångbildningsentalpi. Har man ett system som ökar temperaturen genom flera faser, t ex is som värms upp -> smälter -> vatten som värms -> vatten som förångas -> ånga som värms, gäller följande totala samband för energiöverföringen (för olika c och \Delta T i de olika faserna:

W=c_{is}\cdot m \Delta T_{is}+l_s\cdot m+c_{vatten}m \Delta T_{vatten}+l_{a}\cdot m

När man räknar med blandningstemperaturer (t ex i Uppgift 704) utgår man från den fysikaliska princip att värmet överförs från det varmare mediet till det kallare. Är det flera faser med i övergången (t ex att is smälter) tas smältentalpin från omgivningen (som då bli kallare). Ytterligare en detalj som inte boken tar upp är skillnaden mellan specifik värmekapacitet och värmekapacitet: Den specifika värmekapaciteten gäller för ett material av alla massor (man multiplicerar ju med massan). Värmekapaciteten däremot är olika för olika massor av samma material. Det går ju åt mer energi att hetta upp 1,0 kg järn än 100 g järn. Därför är det viktigt att man talar just om den specifika värmekapaciteten, specifik smältentalpi och specifik ångbildningsentalpi när detta avses (även om orden känns klumpiga!).

Material

 • Nexus sid. 129 – 131, 132 – 137
 • Uppgifter i Nexus: 701, 702, 703, 704, 705, 707, 708, 711, 720, 722, 723, 726, 728, 730.
 • Uppgifter i övningsboken: Träna på den typ av uppgifter som är relevanta för dig. Det finns också en del lösta exempel i denna bok. Start på sid. 53.
 • Laboration: Bestämning av en vätskas specifika värmekapacitet (Grupp 1: fredag den 3 september, Grupp 2: fredag den 10 september).
 • Experimentell hemuppgift: 8.31 (sid. 57) i övningsboken. Klar för diskussion senast till lektionen onsdagen den 8 september

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.