Ekvationssystem och olikheter – en visuell genomgång

Matematik B - NV09FMTRekommenderade uppgifter mm

Rekommenderade uppgifter i Origo AB: 7301, 7303, 7305, 7307, 7309, 7311, 7312, 7314, 7316, 7317, 7320, 7321, 7322, 7325, 7326 och 7327.

Blandade uppgifter / Repetition: 15, 17, 19, 24, 25 och 29 (sid. 245 – 247). Dessutom kommer vi under veckan att gå igenom denna gamla NP-uppgift med möjligheter att visa MVG-kvaliteter, som handlar om area på bildskärmar av olika format.

Veckans innehåll

Att kunna se samband ur grafer underlättar matematiken enormt. Denna vecka kommer vi att arbeta med linjära ekvationssystem och linjära olikheter. Ordet linjär betyder i sammanhanget att de kan åskådliggöras med hjälp av räta linjer i ett koordinatsystem.

Jag har skrivit ett kompendium som åskådliggör innebörden av dessa saker, vilket vi kommer att gå igenom på måndagens och tisdagens lektioner. Tisdagens eftermiddagslektion måste tas i anspråk för hela klassen denna vecka (se även planeringen, det är planerat så från början av terminen). Det innebär att vi kommer att ha fredagen och måndagen nästa vecka på oss för repetition inför provet (vilket går av stapeln tisdagen den 23 februari kl. 08.20).

Vecka 38: Ekvationslösning

Matematik A - NV09FMTVeckas uppgifter i Origo AB

 

 

Tisdag: 2141, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2150, 2151, 2153, 2154, 2156, 2157, 2158
Onsdag: 2211, 2213, 2215, 2216, 2217, 2218, 2220, 2222, 2223
Torsdag: 2224, 2226, 2228, 2229, 2230, 2232, 2234, 236, 2237, 2239, 2243, 2247
Fredag: 2265, 2267, 2268, 2269, 2272, 2273, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280 samt Diskutera och fundera

Denna veckas tema är ekvationslösning. Ordet ekvation betyder likhet, och har att göra med att man ska bestämma ett okänt tal, t ex som betecknas x, så att vänsterledet och högerledet ska bli lika. Exempel på ekvation.

2x+5=3x (Exempel på lineär ekvation) Fortsätt läsa ”Vecka 38: Ekvationslösning”