Rationella uttryck och dito funktioner

Matematik C - NV09FMTDetta blogginlägg blir kortfattat, dels pga tidsbrist och dels för att det mesta av det genomgångna har behandlats i Matematik A och B.

Förra veckan så arbetade vi med s.k rationella uttryck och funktioner. Ett rationellt uttryck är ett uttryck skrivet i ”bråkform”, med ett polynom i täljare respektive nämnare. Detta kan sedan hanteras i form av förenkling eller skrivas som en ekvation.

Skillnaden mellan ett uttryck och en ekvation är att uttrycket ”står för sig självt”; det kan eventuellt förenklas och man kan sätta in olika värden för variabeln (så antar uttrycket olika värden). En ekvation består av två stycken uttryck som skall vara lika med varandra, det är i bästa fall ett eller flera värden på den obekanta som gör att likheten uppfylls (men en ekvation kan, som bekant, sakna lösning; det innebär att det inte finns något värde som uppfyller likheten). Fortsätt läsa ”Rationella uttryck och dito funktioner”

Vecka 38: Ekvationslösning

Matematik A - NV09FMTVeckas uppgifter i Origo AB

 

 

Tisdag: 2141, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2150, 2151, 2153, 2154, 2156, 2157, 2158
Onsdag: 2211, 2213, 2215, 2216, 2217, 2218, 2220, 2222, 2223
Torsdag: 2224, 2226, 2228, 2229, 2230, 2232, 2234, 236, 2237, 2239, 2243, 2247
Fredag: 2265, 2267, 2268, 2269, 2272, 2273, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280 samt Diskutera och fundera

Denna veckas tema är ekvationslösning. Ordet ekvation betyder likhet, och har att göra med att man ska bestämma ett okänt tal, t ex som betecknas x, så att vänsterledet och högerledet ska bli lika. Exempel på ekvation.

2x+5=3x (Exempel på lineär ekvation) Fortsätt läsa ”Vecka 38: Ekvationslösning”