Exponentialfunktioner och logaritmer

Matematik C - NV09FMTMaterial

Mål med avsnittet

  • Kunna avgöra om en funktion är en exponentialfunktion ur det algebraiska funktionsuttrycket
  • Kunna avgöra om en exponentialfunktion är växande eller avtagande med hjälp såväl graf som algebraiskt funktionsuttryck
  • Kunna använda tillväxtfaktorer i växande och avtagande funktioner
  • Kunna teckna en exponentialfunktion utifrån två punkter på en graf (eller då punkterna är angivet på annat sätt)
  • Kunna skriva om potensuttryck med basen 10
  • Lösa ekvationer med obekanta som exponent
  • Kunna använda logaritmlagarna för potens, produkt och kvot
  • Kunna använda och ställa upp grundläggande samband för de naturliga processer (t ex bakterietillväxt och radioaktivt sönderfall) som beskrivs med hjälp av exponentialfunktioner
  • Känna till och kunna använda begreppet halveringstid

Tidsplan

Fr. 1/10, må. 4/10, ti. 5/10 samt fr. 8/10

Rekommenderade uppgifter

Fr. 1/10: 2201, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12

Må. 4/10 och ti 5/10: 2213, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 45, 47

Fr. 8/10: 2250, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 62