LHC Rap

Fysik B - NV08FMTApropå kollisioner… Fortsätt läsa ”LHC Rap”

Cirkelgeometri – Vecka 3

Matematik B - NV09FMTDenna vecka fortsätter vi med geometrin, och kommer in på några satser som sannolikt är nya för alla. För att förenkla det hela har jag sammanställt ett dokument som sammanfattar det som ingår i avsnittet. Detta dokument kan  ladda ned här. Rekommenderade uppgifter i Origo AB denna vecka är:

11201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 214, 216, 218, 219, 221, 222, 224, 226, 228, 229

och Blandade uppgifter

1, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 20 och 21

Vecka 3 – 4: Introduktion till Fysik A och Densitet

Fysik A - NV09FMTVälkommen till kursen Fysik A!

Under denna period kommer vi att att behandla prefix, SI-enheter (och omvandling mellan dessa), värdesiffror och densitet. Om detta står att läsa på sidorna 13 – 23 i Nexus A.

Du kommer att märka att vi använder oss av en del matematik i fysiken. Men fysik är inte matematik. Matematiken innebär till stor del logik och abstrakta resonemang kring tal som inte har någon koppling till den fysiska världen, medan fysiken utgår från den fysiska världen. Sedan förklaras och förutsägs den fysiska världen med hjälp av matematiken. Fortsätt läsa ”Vecka 3 – 4: Introduktion till Fysik A och Densitet”

Vecka 1 och 2

Fysik B - NV07MTSammanfattning av kapitel 10

Under fredagen, måndagen och onsdagen slutför vi kapitel 10 i Heureka B. Sammanfattningsvis kan man säga att det börjar med svartkroppsstrålning, vilket innebär att alla föremål som tar emot energi, också avger energi i form av strålning. Detta kommer sig av att elektroner i föremålet accelereras när de tillförs energi, och laddade partiklar under acceleration sänder ut elektromagnetisk strålning. Varje temperatur är associerad med ett ”våglängdsmaximum”, vilken beräknas med Wiens förskjutningslag (sid. 266). Ju högre temperatur ett föremål har, desto högre blir också effekten/areaenhet (emittansen); denna beräknas med Stefan-Boltzmanns lag. Se Figur 1b på sid. 267 för en grafisk illustration. Fortsätt läsa ”Vecka 1 och 2”

Planering v. 48 – 50

Matematik A - NV09FMTFör utskriftsvänlig version, ladda ned här.

Vecka 47: Statistisk undersökning

Matematik A - NV09FMTDenna vecka avslutar vi teorin på statistikavsnittet och startar upp den undersökning som ska redovisas nästa vecka. De rekommenderade uppgifterna är redovisade i förra veckans blogginlägg; några nya uppgifter i boken tillkommer inte denna vecka. Istället finns den statistikuppgift som är aktuell här. Redovisning tisdag nästa vecka.

Fysik A- Lektioner vecka 45

Fysik A - NV08FMTDenna vecka kommer vi att sammanfatta kapitlet som omfattar värmeläran. Viktigt att var och en blir klar över hur kylmekanismen i ett kylskåp (som fungerar på samma sätt som en air condition-apparat) fungerar (se sid. 142 – 143 i Nexus A).

Vi kommer även att gå igenom de laborationer vi ska göra på det laborativa provet den 18 november.

Översiktsschema

Måndag: Sammanfattning och repetition i helklass.

Tisdag: Övningar inför lab.provet, den grupp som var i Italien

Fredag: Fortsatta övningar inför lab.provet med ”italiengruppen”.

En tjuvtitt på nästa vecka:

Måndag den 9/11: Prov, som omfattar värmelära-kapitlet

Tisdag den 10/11: Övningar inför laborativa provet (alla som behöver)

Fredag 13/11: Start med ”miniprojekt” som kommer att handla om optiska instrument.

Vecka 45 och start v. 46: Funktioner uttryckt som matematiska samband

Matematik A - NV09FMTEfter träning på hur funktioner tolkas grafiskt, ska vi nu koppla ihop det tidigare genomgångna avsnittet om samband (formler) för att uttrycka funktioner med hjälp av dessa. Det du som elev förväntas kunna efter detta avsnitt är följande:

Lektioner v. 43 och 45: Integraler

Matematik D - NV07MTVi går nu in i det sista avsnittet i Matematik D, som behandlar integraler.

Tidsplan för detta avsnitt: Torsdag den 22 oktober, måndag den 2 november och torsdag den 5 november.

Material: Matematik 4000 kurs D sid. 158 – 171

Rekommenderade uppgifter: 3402, 3403, 3405, 3406, 3409, 3411, 3412, 3413, 3416, 3418, 3420, 3422, 3423, 3424, 3426, 3427, 3429, 3430

Extra material: Mathematica-demonstrationen Integration by Riemann Sums (Mathematica Player Wolfram CDF Player behövs för att köra demonstrationen). Fortsätt läsa ”Lektioner v. 43 och 45: Integraler”

Vecka 43: Introduktion till funktioner

Matematik A - NV09FMTNu stundar snart höstlovet. Nu på tisdag är det prov, hoppas att alla kommer ihåg att vi byter sal till 4210 och att vi börjar kl. 8.00 den dagen (kompensation utlovas vid ett senare, överenskommet, tillfälle).
Jag tänker att vi på torsdag ska ha hunnit klart med inledningen till funktionsavsnittet. Det handlar i princip om koordinatsystem och tolkning av grafer. På fredag tänkte jag mig något trevligt mattespel eller liknande.
Rekommenderade uppgifter denna vecka: Fortsätt läsa ”Vecka 43: Introduktion till funktioner”