Vecka 43: Introduktion till funktioner

Matematik A - NV09FMTNu stundar snart höstlovet. Nu på tisdag är det prov, hoppas att alla kommer ihåg att vi byter sal till 4210 och att vi börjar kl. 8.00 den dagen (kompensation utlovas vid ett senare, överenskommet, tillfälle).
Jag tänker att vi på torsdag ska ha hunnit klart med inledningen till funktionsavsnittet. Det handlar i princip om koordinatsystem och tolkning av grafer. På fredag tänkte jag mig något trevligt mattespel eller liknande.
Rekommenderade uppgifter denna vecka:

Tisdag: Prov på förmiddagen (start 8.00 i sal 4210). Eftermiddagen ägnar vi åt det cartesiska koordinatsystemet, speciellt uppgifterna 4101 – 4115 på sid. 113.
Onsdag: Tolkning av grafer, uppgifterna 4116 – 4126
Torsdag: Forts. tolkning av grafer och uppgifterna ovan. Eventuellt någon alternativ uppgift beroende på önskemål.
Fredag: Mattespel (”Plump” ?).

Det jag vill trycka på denna vecka handlar om oberoende och beroende variabler i funktioner, och hur de representeras i en graf. Ta t ex en s.k s-t-graf, som visar tillryggalagd sträcka över ett tidsintervall. Studera nedanstående graf:

s-t-graf
s-t-graf

Många är vana att prata om ”x-axel” och ”y-axel”, men i detta fall har jag benämnt dem med t- respektive s-axel. I dina matematik- och fysikstudier kommer du att använda dig av ånga grafer med olika beteckningar på axlarna. Vi säger, för ovanstående graf, att sträckan är funktion av tiden. Tiden (”x-axeln”) är den oberoende variabeln, medan sträckan är den beroende variabeln (den beror på tiden).

I allmänhet är det så att den oberoende variabeln är på ”x-axeln” och den beroende på ”y-axeln”. Man talar också om att den beroende variabeln är funktion av den oberoende (som ovan: sträckan är funktion av tiden).

Tänk till: Vilken sorts rörelse illustrerar ovanstående graf?

0 reaktioner till “Vecka 43: Introduktion till funktioner”

Kommentera gärna, markdown-formatering OK.