Lektioner v. 43 och 45: Integraler

Matematik D - NV07MTVi går nu in i det sista avsnittet i Matematik D, som behandlar integraler.

Tidsplan för detta avsnitt: Torsdag den 22 oktober, måndag den 2 november och torsdag den 5 november.

Material: Matematik 4000 kurs D sid. 158 – 171

Rekommenderade uppgifter: 3402, 3403, 3405, 3406, 3409, 3411, 3412, 3413, 3416, 3418, 3420, 3422, 3423, 3424, 3426, 3427, 3429, 3430

Extra material: Mathematica-demonstrationen Integration by Riemann Sums (Mathematica Player Wolfram CDF Player behövs för att köra demonstrationen). Fortsätt läsa ”Lektioner v. 43 och 45: Integraler”

Lektioner vecka 42: Primitiva funktioner och repetition

Matematik D - NV07MTDet sista avsnittet innan provet handlar om primitiva funktioner.

Tidsplan för detta avsnitt (del av 3.3, sidorna 153 – 157 i Matematik 4000)

Måndagen den 12/10 och onsdagen den 14/10.

Rekommenderade uppgifter

Alla uppgifter på sidorna 155 och 157 utom Uppgift 3343.

Primitiva funktioner

Ordet primitiv funktion skall utläsas i betydelsen ”ursprunglig” funktion. Om vi har en funktion F(x)=x^3 så gäller att F'(x)=3x^2. I dessa sammanhang är det vanligt att ”döpa” F'(x) till f(x). Omvänt gäller då: Fortsätt läsa ”Lektioner vecka 42: Primitiva funktioner och repetition”

Lektioner vecka 40 och 41: Differentialekvationer

Matematik D - NV07MTTidsplan för detta avsnitt (del av 3.3, sidorna 149 – 151, i Matematik 4000)
Torsdagen den 1/10 och måndagen den 5/10

Rekommenderade uppgifter
Alla på sid. 149 – 151.

Differentialekvationer

I en ”vanlig” ekvation är det ett tal som söks. Vi har en uppsätting regler för hur vi kan lösa ekvationer, och vi kan pröva, genom att sätta in lösningen i ursprungsekvationen, om den är giltig. I en differentialekvation är det inte ett tal som är det obekanta; det är en funktion. Fortsätt läsa ”Lektioner vecka 40 och 41: Differentialekvationer”

Lektioner v. 36

Matematik D - NV07MTRedovisningsuppgift
Innan vi går in på denna veckas innehåll vill jag flagga för redovisningsuppgifterna jag nämnde på terminens första lektion. Dessa redovisningsuppgifter är enskilda. Den 17 september ska de två första redovisningsuppgifterna redovisas. Jag föreslår att dessa uppgfifter väljs ur det sista kapitlet i boken med start på sid. 203. Anmäl till mig vilken uppgift som just Du tar dig an och när du kommer att redovisa den.

Innehåll v. 36
Egentligen har vi gått igenom all teori som hör till avsnittet 3.1 (derivatan av \ln x tar vi på måndag, men den finns ett inlägg på denna blogg här). Nu är det ”bara” tillämpningar på derivering av en produkt och derivatan på \ln x. Uppgifter på dessa tillämpningar finns på sidan 136 i Matematik 4000, och det är tänkt att vi ska vara klara med hela kavsnitt 3.1 under denna vecka (eller egentligen: när vi startar vår mattelektion torsdagen den 10 september gör vi det med att inleda avsnitt 3.2).

Rekommenderade uppgifter: Alla uppgifter på sid. 136.