Lektioner vecka 42: Primitiva funktioner och repetition

Matematik D - NV07MTDet sista avsnittet innan provet handlar om primitiva funktioner.

Tidsplan för detta avsnitt (del av 3.3, sidorna 153 – 157 i Matematik 4000)

Måndagen den 12/10 och onsdagen den 14/10.

Rekommenderade uppgifter

Alla uppgifter på sidorna 155 och 157 utom Uppgift 3343.

Primitiva funktioner

Ordet primitiv funktion skall utläsas i betydelsen ”ursprunglig” funktion. Om vi har en funktion F(x)=x^3 så gäller att F'(x)=3x^2. I dessa sammanhang är det vanligt att ”döpa” F'(x) till f(x). Omvänt gäller då: Fortsätt läsa ”Lektioner vecka 42: Primitiva funktioner och repetition”